Đồ án Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà ở gia đình 3 tầng

MỤC LỤC  Chương 1 NHIỆM VỤ - SỐ LIỆU THIẾT KẾ 1-1 1.1 Nhiệm Vụ Thiết Kế 1-1 1.2 Đặc điểm căn hộ 1-1 1.3 Số liệu thiết kế 1-1 1.3.1 Hệ thống cấp nước 1.3.2 Hệ thống thoát nước 1.4 Cấu trúc báo cáo 1-2 Chương 2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2-1  2.1 Thông Số Thiết Kế Ban Đầu 2-1 2.2 Vạch tuyến mạng lưới cấp nước bên trong nhà 2-1 2.3 Xác định lưu lượng dung nước của ngôi nhà 2-1 2.4 Chọn đồng hồ đo nước . 2-2 2.5 Tính toán thủy lực mạng lưới đường ống 2-2 Chương 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 3-1 3.1 Tính toán thủy lực ống thoát nước thải 3-1 3.2 Tính toán thủy lực ống thoát phân 3-2 3.3 Ống thông hơi 3-3   3.4 Ống xả 3-3 3.5 Tính toán bể tự hoại .3-4 3.6 Tính toán hệ thống thoát nước mưa trên mái 3-5 Chương 4 TÍNH TOÁN KINH TẾ 4-1

MỤC LỤC

Chương 1 NHIỆM VỤ - SỐ LIỆU THIẾT KẾ 1-1

1.1 Nhiệm Vụ Thiết Kế 1-1

1.2 Đặc điểm căn hộ 1-1

1.3 Số liệu thiết kế 1-1

1.3.1 Hệ thống cấp nước

1.3.2 Hệ thống thoát nước

1.4 Cấu trúc báo cáo 1-2

Chương 2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2-1

2.1 Thông Số Thiết Kế Ban Đầu 2-1

2.2 Vạch tuyến mạng lưới cấp nước bên trong nhà 2-1

2.3 Xác định lưu lượng dung nước của ngôi nhà 2-1

2.4 Chọn đồng hồ đo nước . 2-2

2.5 Tính toán thủy lực mạng lưới đường ống 2-2

Chương 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 3-1

3.1 Tính toán thủy lực ống thoát nước thải 3-1

3.2 Tính toán thủy lực ống thoát phân 3-2

3.3 Ống thông hơi 3-3

3.4 Ống xả 3-3

3.5 Tính toán bể tự hoại .3-4

3.6 Tính toán hệ thống thoát nước mưa trên mái 3-5

Chương 4 TÍNH TOÁN KINH TẾ 4-1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY