Đồ án Thiết kế chương trình chống virus One Half

Kiểm tra sự hiện diện của virus trong bộ nhớ trong có thể tiến hành bằng hai cách: Cách thứ nhất là kiểm tra mã nhận biết của virus tại địa chỉ xác định trong bộ nhớ. Cách này có một nhược điểm là không phát hiện được sự tồn tại trong bộ nhớ trong của những virus mới mà mã nhận biết không có trong CSDL của chương trình kiểm tra. Hầu hết các chương trình chống virus hiện nay dùng theo cách này. Cách thứ hai là làm theo cách mà một số virus đã làm để kiểm tra sự tồn tại của mình trong bộ nhớ: Dùng ngắt 21h với chức năng đặc biệt để kiểm tra. Qua phân tích virus One Half trong phần trên, chúng ta thấy nó cũng làm như vậy: Sử dụng ngắt 21h với ax=4B53h, nếu giá trị trả về ax=454Bh thì hiện nay One Half đang tồn tại trong bộ nhớ. Cách này cũng có một nhược điểm: Thời gian dành cho việc kiểm tra này bị tăng so với cách trên, đồng thời không phải virus nào cũng sử dụng cách kiểm tra này.

Kiểm tra sự hiện diện của virus trong bộ nhớ trong có thể tiến hành bằng hai cách:

Cách thứ nhất là kiểm tra mã nhận biết của virus tại địa chỉ xác định trong bộ nhớ. Cách này có một nhược điểm là không phát hiện được sự tồn tại trong bộ nhớ trong của những virus mới mà mã nhận biết không có trong CSDL của chương trình kiểm tra. Hầu hết các chương trình chống virus hiện nay dùng theo cách này.

Cách thứ hai là làm theo cách mà một số virus đã làm để kiểm tra sự tồn tại của mình trong bộ nhớ: Dùng ngắt 21h với chức năng đặc biệt để kiểm tra. Qua phân tích virus One Half trong phần trên, chúng ta thấy nó cũng làm như vậy: Sử dụng ngắt 21h với ax=4B53h, nếu giá trị trả về ax=454Bh thì hiện nay One Half đang tồn tại trong bộ nhớ. Cách này cũng có một nhược điểm: Thời gian dành cho việc kiểm tra này bị tăng so với cách trên, đồng thời không phải virus nào cũng sử dụng cách kiểm tra này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY