Đồ án Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện

A- PHẦN LÝ THUYẾT 1

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÒ HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 6

I. Cấu tạo của lò hơi 6

II. Nguyên lý làm việc của nồi hơi 7

1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bao hơi. 7

2. Các đặc tính kỹ thuật cơ bản của lò hơi 9

III. Bộ quá nhiệt 11

1. Bộ quá nhiệt đối lưu 12

2. Bộ quá nhiệt bức xạ và nửa bức xạ. 14

IV. Các công thức liên quan. 14

V. Bộ hâm nóng nước 16

V.1. Bộ hâm nước bằng ống thép trơn 17

V.2. Bộ hâm nước bằng gang 19

VI. Cấu tạo bộ hâm nóng không khí. 20

VIII. Quạt gió (quạt đẩy) [VII-112]. 22

VII. Quạt hút (Quạt hướng trục) [VII-114] 23

IX. Ống hút 23

PHẦN II: NƯỚC TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 24

I. Các phương pháp chống cáu trong lò hơi. 26

II. Các phương pháp xử lý nước trước khi vào lò. 27

1. Xử lý nước bằng phương pháp lắng cặn. 27

2. Xử lý nước bằng phương pháp trao đổi cation 28

3. Xử lý nước bằng phương pháp trao đổi anion 30

PHẦN III: NGUỒN GỐC - THÀNH PHẦN - TÍNH CHẤT CỦA KHÍ TỰ NHIÊN 32

I. Nguồn gốc 32

II. Phân loại, thành phần và đặc tính của khí tự nhiên. 34

1. Khí mỏ khí. 34

2. Khí ngưng tụ. 34

3. Khí đồng hành. 35

PHẦN IV: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ TRƯỚC KHI ĐỐT 37

I. Làm sạch khí khỏi các tạp chất cơ học 37

1. Phương pháp làm sạch khô. 37

2. Phương pháp làm sạch ướt. 39

II. Sấy khí (là tách hơi nước ra khỏi khí) 40

II. Làm sạch khỉ khỏi H2S và CO2 (làm ngọt khí). 44

PHẦN V: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA VÒI PHUN 46

I. Yêu cấu kỹ thuật của vòi phun khí. 46

II. Cấu tạo của vòi phun 47

III. Nguyên lý làm việc. 47

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phun. 48

PHẦN VI: ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU TRONG BUỒNG LỬA 49

I. Khái niệm chung 49

II. Quá trình cháy của nhiên liệu. 49

1. Quá tình tự cháy theo cơ cấu nhiệt. 49

2. Quá trình tự bốc cháy theo cơ cấu chuỗi. 51

III. Sự lan truyền ngọn lửa 52

IV. Các quá trình vật lý cơ bản xảy ra trong quá trình cháy. 54

V. Buồng lửa phun. 55

VI. Đặc điểm quá trình cháy nhiên liệu khí trong buồng lửa. 56

B. PHẦN TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ 58

PHẦN I. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CỦA LÒ ĐỐT. 58

I- Các phương trình của phản ứng cháy. 58

II. Tính thể tích không khí lý thuết cần cho quá trình cháy: 59

III. Thể tích và thành phần của sản phẩm cháy: 60

PHẦN II: CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA LÒ HƠI 64

I. Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát. 64

II. Tính hiệu suất lò hơi: 68

III- Tính lượng nhiên liệu tiêu tốn (B) 69

IV- Thể tích buồng lửa 70

PHẦN III: TÍNH TOÁN BỨC XẠ NHIỆT TRONG BUỒNG LỬA 71

I. Những định luật cơ bản về truyền nhiệt 71

II. Tính toán bức xạ nhiệt trong buồng lửa 78

PHẦN IV. HỆ THỐNG QUẠT, ỐNG KHÓI 86

I. Chọn quạt đẩy không khí. 86

II. Chọn quạt hút khói lò 87

III. Kích thước ống khói 88

C. PHẦN DỤNG CỤ ĐO VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ. 91

D. AN TOÀN LAO ĐỘNG 99

I. Những vấn đề chung về an toàn lao động và thanh tra lò hơi. 99

II. An toàn về cháy nổ trong lò hơi. 100

III. Các biện pháp an toàn tại phân xưởng. 101

E. PHẦN XÂY DỰNG. 103

I. Giới thiệu chung. 103

II- Phân tích điạ điểm xây dựng: 103

III. Phân tích tổng mặt bằng nhà máy. 105

IV. Các thông số kĩ thuật trong xây dựng: 108

PHẦN KẾT LUẬN 111

TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY