Đồ án Server+: Giao thức định tuyến RIP

MỤC LỤCLời nói đầuI. Tổng quát 51.1. Giới thiệu 51.2. Định nghĩa 51.3. Thuật toán 6II. Giao thức định tuyến - RIP 72.1. Định tuyến theo véctơ khoảng cách 72.1.1. Đặc điểm 72.1.2. Véctơ khoảng cách 82.1.3. Vấn đề và các phương pháp giải quyết lặp vòng 92.2. Chi tiết về giao thức định tuyến RIP 162.2.1. RIP phiên bản 1 162.2.1.1. Đặc điểm 162.2.1.2. Cấu trúc bản tin 172.2.1.3. Các bộ định thời 182.2.1.4. Thiết kế RIPv1 192.2.2. RIP phiên bản 2 202.2.2.1. Đặc điểm 202.2.2.2. Cấu trúc bản tin 202.2.2.3. Các bộ định thời 222.2.2.4. Thiết kế RIPv2 222.2.3. So sánh 22III. Ứng dụng 243.1. Giới hạn 243.2. Bảo mật 253.3. Ứng dụng 25IV. Kết luận đánh giá và hướng phát triển 26 4.1 . Kết luận và đánh giá .22 4.2 . Hướng phát triển đề tài .23 4.3 .Tài liệu tham khảo 24

MỤC LỤC

Lời nói đầu

I. Tổng quát 5

1.1. Giới thiệu 5

1.2. Định nghĩa 5

1.3. Thuật toán 6

II. Giao thức định tuyến - RIP 7

2.1. Định tuyến theo véctơ khoảng cách 7

2.1.1. Đặc điểm 7

2.1.2. Véctơ khoảng cách 8

2.1.3. Vấn đề và các phương pháp giải quyết lặp vòng 9

2.2. Chi tiết về giao thức định tuyến RIP 16

2.2.1. RIP phiên bản 1 16

2.2.1.1. Đặc điểm 16

2.2.1.2. Cấu trúc bản tin 17

2.2.1.3. Các bộ định thời 18

2.2.1.4. Thiết kế RIPv1 19

2.2.2. RIP phiên bản 2 20

2.2.2.1. Đặc điểm 20

2.2.2.2. Cấu trúc bản tin 20

2.2.2.3. Các bộ định thời 22

2.2.2.4. Thiết kế RIPv2 22

2.2.3. So sánh 22

III. Ứng dụng 24

3.1. Giới hạn 24

3.2. Bảo mật 25

3.3. Ứng dụng 25

IV. Kết luận đánh giá và hướng phát triển 26

4.1 . Kết luận và đánh giá .22

4.2 . Hướng phát triển đề tài .23

4.3 .Tài liệu tham khảo 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY