Đồ án Quản lý nhân sự - Trần Thanh Thủy

MỤC LỤC

Lời nói đầu

ChươngI. Mở đầu

I.Lí do chọn đề tài.

II.Khảo sát hệ thống

1. Giới thiệu chung về hoạt động hệ thống

2. Nhiệm vụ của hệ thống

3. Nhược điểm của hệ thống cũ

4. Ưu điểm của hệ thống mới

5. Cơ cấu tổ chức và cách tiến hành

6. Mô hình tiến ttrình nghiệp vụ

III.Mô hình tiến trình tin học hoá

IV.Hướng giải quyết và phạm vi giải quyết

Chương II.Phân tích và thiết kế hệ thống

I. Sơ đồ phân cấp chức năng

II. Các chức năng chính của hệ thống và nhiệm vụ cơ bản của hệ thống

1. Các chức năng chính của hệ thống

2. Nhiệm vụ cơ bản của các chức năng

2.1. Chức năng hệ thống

2.2. Chức năng quản lí hồ sơ

2.3. Chức năng quản lí lương

2.4. Chức năng thống kê báo cáo

III. Phân tích dữ liệu

1. Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh

2. Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh

3. Mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

3.1. mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnhchức năng quản lí hồ sơ

3.2. Mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng quản lí lương

3.3. Mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng báo cáo thống kê

ChươngIII. Thiết kế hệ thống

Chương IV. Cài đặt và ứng dụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY