Đồ án Quản lý thư viện sách

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1MỤC LỤC . 2I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống 3 1. Khảo sát hệ thống .3 2. Phân tích hiện trạng hệ thống .3II. Phân tích yêu cầu .71. Yêu cầu chức năng:. 72. Yêu cầu phi chức năng. .8III. Phân tích hệ thống . .81. Mô hình thực thể ERD .8a. Xác định các thực thể .8b. Mô hình ERD .112. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ . 123. Mô tả chi tiết cho các quan hệ 124. Mô tả bảng tổng kết 22a. Tổng kết quan hệ .22b. Tổng kết thuộc tính .22IV. Thiết kế giao diện . 24 1. Các menu chính của giao diện 24 2. Mô tả form: . .27V. Thiết kế ô xử lý . .46VI. Tự dánh giá ưu khuyết . . .52

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

MỤC LỤC . 2

I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống 3

1. Khảo sát hệ thống .3

2. Phân tích hiện trạng hệ thống .3

II. Phân tích yêu cầu .7

1. Yêu cầu chức năng:. 7

2. Yêu cầu phi chức năng. .8

III. Phân tích hệ thống . .8

1. Mô hình thực thể ERD .8

a. Xác định các thực thể .8

b. Mô hình ERD .11

2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ . 12

3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ 12

4. Mô tả bảng tổng kết 22

a. Tổng kết quan hệ .22

b. Tổng kết thuộc tính .22

IV. Thiết kế giao diện . 24 1. Các menu chính của giao diện 24

2. Mô tả form: . .27

V. Thiết kế ô xử lý . .46

VI. Tự dánh giá ưu khuyết . . .52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY