Đồ án Quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến

Sau khi truy vấn trên mạng, khách hàng có thểlựa chọn việc đặt phòng tại khách sạn thông qua mạng. Đểcó thể đặt phòng, khách hàng sẽphải đăng ký một tài khoản (account) với email của khách hàng đã có. Việc đặt phòng sẽ được tiến hành nhưsau: sau khi truy cập website của khách sạn, khách hàng sẽtiến hành việc chọn loại phòng có trong danh sách loại phòng của khách sạn. Khi khách hàng thực hiện yêu cầu chọn phòng, hệthống sẽ đưa ra danh sách phòng thuộc loại phòng khách hàng yêu cầu. Khách hàng sẽ đánh dấu phòng chọn, điền các thông tin liên quan đến việc đặt phòng: sốlượng phòng đặt, sốphòng đôi, sốphòng đơn, sốkhách thuê, sốtrẻem, sốngười lớn, ngày đến, ngày đi, sốtài khoản Với yêu cầu ngày đến phải sau ngày đặt phòng ít nhất là hai ngày. Các thông tin này sẽ được gửi đến hệthống. Sau đó hệthống sẽkiểm tra sốlượng phòng có thể đáp ứng cho khách. Nếu thỏa mãn sẽxác nhận lại thông tin đặt phòng và đặt phòng cho khách. Nếu không thỏa mãn thì sẽgửi thông tin từchối khách.

Sau khi truy vấn trên mạng, khách hàng có thểlựa chọn việc đặt phòng

tại khách sạn thông qua mạng. Đểcó thể đặt phòng, khách hàng sẽphải đăng

ký một tài khoản (account) với email của khách hàng đã có.

Việc đặt phòng sẽ được tiến hành nhưsau: sau khi truy cập website của

khách sạn, khách hàng sẽtiến hành việc chọn loại phòng có trong danh sách

loại phòng của khách sạn. Khi khách hàng thực hiện yêu cầu chọn phòng, hệ

thống sẽ đưa ra danh sách phòng thuộc loại phòng khách hàng yêu cầu. Khách

hàng sẽ đánh dấu phòng chọn, điền các thông tin liên quan đến việc đặt

phòng: sốlượng phòng đặt, sốphòng đôi, sốphòng đơn, sốkhách thuê, sốtrẻ

em, sốngười lớn, ngày đến, ngày đi, sốtài khoản Với yêu cầu ngày đến

phải sau ngày đặt phòng ít nhất là hai ngày. Các thông tin này sẽ được gửi đến

hệthống. Sau đó hệthống sẽkiểm tra sốlượng phòng có thể đáp ứng cho

khách. Nếu thỏa mãn sẽxác nhận lại thông tin đặt phòng và đặt phòng cho

khách. Nếu không thỏa mãn thì sẽgửi thông tin từchối khách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY