Đồ án Phân tích và tìm giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty netnam – viện công nghệ thông tin

Mục lục

Trang

Lời mở đầu 5

Phần I: Giới thiệu chung về công ty NETNAM-VIỆN CÔNG NGHỆ TT 7

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 7

1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 8

1.3 Công nghệ sản xuất và cung cấp một số sản phẩm dịch vụ chủ yếu 9

1.4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty 11

1.5 Cơ cấu tổ chức 12

Phần II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 15

2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing của công ty 15

2.1.2 Chính sách sản phẩm - thị trường 17

2.1.3 Chính sách giá 20

2.1.4 Chính sách phân phối 21

2.1.5 Chính sách xúc tiến bán 22

2.1.7 Công tác thu thập thông tin marketing 23

2.1.8 Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của công ty 26

2.2 Phân tích công tác lao động, tiền lương của công ty 27

2.2.1 Cơ cấu lao động 27

2.2.2 Định mức lao động 28

2.2.3 Tình hình sử dụng thời gian lao động 28

2.2.4 Năng suất lao động 29

2.2.5 Công tác tuyển dụng và đào tạo lao động 30

2.2.6 Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương 30

2.2.7 Tình hình trả lương và đơn giá tiền lương 31

2.2.8 Nhận xét chung về công tác lao động và tiền lương của công ty 31

2.3 Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 32

2.3.1 Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp 32

2.3.2 Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 32

2.3.3 Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu 32

2.3.4 Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu 33

2.3.5 Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định 33

2.3.6 Tình hình sử dụng tài sản cố định 34

2.3.7 Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định 34

2.4. Phân tích chi phí và giá thành 34

2.4.1 Các loại chi phí của doanh nghiệp 34

2.4.2 Hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp 35

2.4.3 Công tác xây dựng giá thành kế hoạch 37

2.4.4 Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế 37

2.4.5 Phân tích sự biến động của giá thành thực tế 41

2.4.6 Nhận xét về công tác quản lý chi phí và giá thành của công ty 41

2.5 Phân tích tình hình tài chính của công ty 42

2.5.1 Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 42

2.5.2 Phân tích bảng cân đối kế toán 43

2.5.3 Phân tích một số tỉ số tài chính 47

2.5.4 Nhận xét về tình hình tài chính của công ty 48

Phần III: Đánh giá chung và định hướng đề tài tốt nghiệp 49

3.1 Đánh giá chung về các mặt quản trị của công ty 49

3.1.1 Các ưu điểm 49

3.1.2 Các hạn chế 49

3.2 Định hướng đề tài tốt nghiệp 49

Tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY