Đồ án Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông 473

Kết cấu tài sản của doanh nghiệp gồm 2 loại: tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Trong mỗi loại có nhiều loại khác nhau. Mỗi doanh nghiệp khác nhau lại có tài sản khác nhau.Phân tích cơ cấu tài sản nhằm xét hợp lý của việc phân bổ và sử dụng tài sản, Đánh giá sự biến động của các bộ phận cấu thành tổng tài sản.Phân tích cơ cấu tài sản ngoài việc so sánh tổng số tài sản cuối ký so với đầu kỳ còn phải xem xét từng khoản mục tài sản so với tổng tài sản.Ngoài ra khi phân tích cơ cấu tài sản cần phải xem xét đầu tư. Tỷ suất này phản ánh trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật nói chung và máy móc thiết bị nói riêng của doanh nghiệp. Tỷ xuất này được xác định như sau:

Kết cấu tài sản của doanh nghiệp gồm 2 loại: tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Trong mỗi loại có nhiều loại khác nhau. Mỗi doanh nghiệp khác nhau lại có tài sản khác nhau.

Phân tích cơ cấu tài sản nhằm xét hợp lý của việc phân bổ và sử dụng tài sản, Đánh giá sự biến động của các bộ phận cấu thành tổng tài sản.

Phân tích cơ cấu tài sản ngoài việc so sánh tổng số tài sản cuối ký so với đầu kỳ còn phải xem xét từng khoản mục tài sản so với tổng tài sản.

Ngoài ra khi phân tích cơ cấu tài sản cần phải xem xét đầu tư. Tỷ suất này phản ánh trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật nói chung và máy móc thiết bị nói riêng của doanh nghiệp. Tỷ xuất này được xác định như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY