Đồ án Phân tích tình hình tài chính và đề xuất một số biện pháp củng cố tình hình tài chính của công ty Sứ Thanh Trì

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp: 3

1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp: 3

1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: 4

1.2.2. ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp: 6

1.3. Nguồn số liệu và phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệp: 6

1.3.1. Nguồn số liệu dùng trong phân tích tài chính: 6

1.3.2. Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp: 8

1.4. Nội dung và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp: 8

1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp: 9

* Thiết kế báo cáo so sánh quy mô chung: 10

1.4.2. Phân tích rủi ro tài chính: 11

1.4.3. Phân tích hiệu quả tài chính: 13

1.4.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính bằng đẳng thức Du Pont: 16

CHƯƠNG 2 19

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY SỨ THANH TRÌ 19

2.1. giới thiệu về công ty sứ Thanh Trì và sự cần thiết của đề tài 19

2.1.1. Khái quát sự hình thành và sự phát triển của công ty sứ Thanh Trì 19

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 20

2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty 20

2.1.4.tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 23

2.1.5. Đánh giá chung về tình hình Công ty và sự cần thiết của đề tài: 24

2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Sứ Thanh Trì: 26

2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty: 26

2.2.2. Phân tích rủi ro tài chính: 39

2.2.3. Phân tích hiệu quả tài chính: 44

CHƯƠNG 3 58

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦNG CỐ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY SỨ THANH TRÌ 58

3.1. Một số biện pháp củng cố tình hình tài chính của công ty. 58

3.1.1. Biện pháp 1: 58

3.1.2. Biện pháp 2: 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY