Đồ án Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự trữ vật tư nguyên vật liệu tại công ty Sứ Thanh Trì

Việc xác định nhu cầu vật tư nguyên vật liệu cung cấp cho sản xuất của công ty do phòng kế hoạch đầu tư và một phần phòng kinh doanh của công ty đảm nhiệm, trên cơ sở phân tích tính toán các số liệu thống kê từ các kỳ trước và tập hợp từ các nguồn thông tin liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm trong kỳ tới và các kỳ kế tiếp. Cơ sở để xác định nhu cầu vật tư nguyên vật liệu dùng cho sản xuất chủ yếu dựa vào:

- Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm về các chỉ tiêu kinh tế (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.).

- Các đơn đặt hàng của các cửa hàng đại lý và các khách hàng quen

- Các hợp đồng về tiêu thụ sản phẩm được ký kết đối với các đối tác mới

- Năng lực sản xuất của công ty.

- Dự báo nhu cầu thị trường về sản phẩm sứ vệ sinh.

- Khả năng cung cấp khuôn mẫu.

- Định mức tiêu hao vật tư cho sản phẩm.

- Nguồn cung cấp vật tư.

- Kết quả phân tích tình hình sử dụng vật tư kỳ trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY