Đồ án Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Gia Anh

MỤC LỤC

Lời mở đầu 4

Chương I: Cơ sở lý luận chung về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh . 6

1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 7

1.2.1 Các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp 8

1.2.2 Các chỉ tiêu hiệu quả của các yếu tố thành phần . 9

1.2.3 Thế nào là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả 14

1.3 Phân biệt chỉ tiêu hiệu quả và chỉ tiêu kết quả, chỉ tiêu thời điểm và chỉ tiêu thời đoạn 15

1.3.1 Chỉ tiêu hiệu quả và chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh . 15

1.3.2 Chỉ tiêu thời đoạn và chỉ tiêu thời điểm . 15

1.4 Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 16

1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 16

1.6 Phương pháp phân tích và các số liệu ban đầu . 18

1.6.1 Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 18

1.6.2 Các số liệu sử dụng để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 21

1.7 Phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 21

1.7.1 Tăng kết quả đầu ra, giữ nguyên đầu vào . 21

1.7.2 Giảm đầu vào, giữ nguyên đầu ra . 22

1.7.3 Tăng đầu vào, đầu ra tăng với tốc độ nhanh hơn 22

Chương II: Vài nét khái quát về công ty TNHH Gia Anh

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Gia Anh 24

2.2 Chức năng nhiệm vụ và các mặt hàng kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh . 25

2.2.1 Các lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh . 25

2.2.2 Các loại hàng hóa chủ yếu công ty TNHH Gia Anh kinh doanh . 25

2.3 Vài nét về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh . 26

2.3.1 Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty . 26

2.3.2 Nội dung cơ bản các bước công việc trong quy trình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh . 26

2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Gia Anh 27

2.5 Tình hình lao động của công ty TNHH Gia Anh . 29

2.6 Tài sản và nguồn vốn của công ty TNHH Gia Anh 29

2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh trong năm 2003 – 2004 vừa qua . 30

Chương III: Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh

3.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh . 31

3.2 Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả của công ty TNHH Gia Anh 37

3.2.1 Phân tích tổng quát các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh . 47

3.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại công ty TNHH Gia Anh 40

3.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH Gia Anh 40

3.2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Gia Anh 47

3.2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí tại công ty TNHH Gia Anh 54

3.2.2.4 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của công ty TNHH Gia Anh . 58

3.3 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Gia Anh 60

Chương IV: Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty

TNHH Gia Anh

4.1 Một số thuận lợi và khó khăn còn tồn tại của công ty TNHH Gia Anh 61

4.1.1 Những thuận lợi chính của công ty TNHH Gia Anh trong thời gian vừa qua 61

4.1.2 Những khó khăn còn tồn tại của công ty TNHH Gia Anh . 62

4.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Gia Anh 62

4.2.1 Giảm lượng hàng hóa tồn kho để giảm lãi trả ngân hàng . 62

4.2.2 Bố trí tối ưu hệ thống kho bãi để giảm chi phí vận chuyển . 68

4.2.3 Hoàn thiện Website riêng của công ty phục vụ công tác bán hàng trên mạng nhằm tăng sản lượng tiêu thụ 74

4.3 Tổng kết các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Gia Anh . 80

Kết luận 82

Tài liệu tham khảo . 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY