Đồ án Phân tích hoạt động Marketing và một số biện pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại công ty TNHH nhà nước một thành viên kim khí Thăng Long

MỤC LỤC

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trang

I.1. Khái niệm, lịch sử phát triển và vai trò của Marketing.1

I.1.1. Khái niệm của Marketing.2

I.1.2 Khái niệm và vai trò của Marketing – Mix. 4

I.2 Nội dung của Marketing-Mix .5

I.2.1 Chính sách sản phẩm.5

I.2.2 Chính sách giá.9

I.2.3 Chính sách phân phối.11

I.2.4 Chính sách xúc tiến bán.13

CHƯƠNG II

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ MARKETING CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

II.1 Giới thiệu khái quát về công ty.19

II.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển.19

II.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty.21

II.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.22

II.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.26

II.3 Phân tích thực trạng hoạt động Marketing của công ty.35

II.3.1 Chính sách sản phẩm của công ty.35

II.3.2 Chính sách giá.39

II.3.4 Chính sách phân phối.42

II.3.4 Chính sách xúc tiến bán.46

CHƯƠNG III

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

III.1 Biện pháp thành lập bộ phận Marketing có chuyên môn hóa.51

III.2 Biện pháp duy trì và phát triển Website của công ty Kim khí Thăng Long.55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY