Luận Văn Nông - Lâm - Ngư

Tiểu luận Nuôi thương phẩm ba ba tại huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An

Tiểu luận Nuôi thương phẩm ba ba tại huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An


Mục lụcLời mở đầu Phần một khái quát dự án I. Tổng quan về dự án II. Mục tiêu nghiên cứu 1. Mục tiêu chung 2. Mục tiêu cụ thể Phần hai nội dung dự án I.Giới thiệu chung huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An I.1 Đặc điểm tự nhiên I.1.1. Đặc điểm địa lý I.1.2. Khí hậu I.1.3. Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy ...


Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen


Đặt vấn đề Để chọn tạo giống kháng bệnh bạc lá thành công thì cần phải biết gen nào kháng được các chủng bệnh bạc lá Việt Nam, kháng được bao nhiêu chủng và thành phần chủng bệnh bạc lá đang tồn ở những vùng trồng lúa. Muốn xác định được thành phần chủng bệnh bạc lá thì chúng ta phải đi ...


Đề tài Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh

Đề tài Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh


Chương I: ĐẶT VẤN ĐỀ􀂾 Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngành nông nghiệp cũng đãcó những thay đổi rất đáng kể. Nhiều máy móc tiên tiến, công nghệ trồng trọt,giống mới ra đời, đã đáp ứng kịp với những nhu cầu ngày càng cao. Việt Nam lànước nông nghiệp nên phân bón và giống có thể xem l ...


Luận văn Khảo sát hiện trạng sử dụnghóa chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau

Luận văn Khảo sát hiện trạng sử dụnghóa chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau


MỤC LỤCĐỀ MỤCTRANGTÊN ĐỀ TÀI iTÓM TẮT TIẾNG VIỆT iiTÓM TẮT TIẾNG ANH iiiCẢM TẠ ivMỤC LỤC vDANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ viiDANH SÁCH CÁC HÌNH viiiI. GIỚI THIỆU 11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục tiêu đề tài 1II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 22.1 Vị Trí Địa Lý – Địa Hình Tỉnh Cà Mau 22.2 Điều Kiện Tự Nhiên Tỉnh Cà Mau 42. ...


Luận văn Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa trong vụ xuân và vụ mùa năm 2006 tại Tuyên Quang

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa trong vụ xuân và vụ mùa năm 2006 tại Tuyên Quang


Mở đầu Trang1. Đặt vấn đề 12. Mục tiêu của đề tài 33. Yêu cầu của đề tài 3Chương 1: Tổng quan đề tài 41.1. Cơ sở khoa học của đề tài 41.2. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và Việt Nam 61.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới 61.2.2. Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam 91.3. Tình hình nghiên cứ ...


Luận văn Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính enzyme proteaza kiềm

Luận văn Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính enzyme proteaza kiềm


MỤC LỤCPhần I TỔNG QUAN TÀI LIỆU.31.1. Đại cương về Bacillus .41.2. Protease.101.2.1. Tính chất, đặc điểm của protease .101.2.2. Ứng dụng của protease .121.2.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng protease trong sản xuất ở ViệtNam .15Phần II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .162.1 Đối tượng – Vật liệ ...


Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm hùm lồng tại huyện sông cầu, tỉnh Phú Yên

Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm hùm lồng tại huyện sông cầu, tỉnh Phú Yên


MỤC LỤCĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii CẢM TA iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, BẢN ĐỒ, ĐỒ THỊ ixI. GIỚI THIỆU 11.1 Đặt Vấn Đề 11.2 Mục Tiêu Đề Tài 1II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 32.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Tôm Hùm 32.1.1 Vị trí phân loại 32.1.2 Đặc điểm phân bố ...


Luận văn Ứng dụng nấm trichoderma để sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ

Luận văn Ứng dụng nấm trichoderma để sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ


Cây lúa có một vai trò rất quan trọng ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, với diện tích gieo trồng chiếm gần 4 triệu ha, do đó lượng rơm rạ để lại sau thu hoạch là nguồn hữu cơ rất lớn. Tuy nhiên , rơm rạ nếu để tự nhiên sẽ cần thời gian phân hủy rất lâu, và do tỷ lệ C/N rất cao nên nếu cày vùi rơm rạ t ...


Luận văn Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiêp của Công Ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên

Luận văn Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiêp của Công Ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên


MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . i1. Tính cấp thiết của đề tài . 12. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 33. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 33.1. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài . 33.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 34. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn . 45. Bố cục của luận văn . 4Chƣơng ...


Luận văn Nghiên cứu quy trình lên men kết hợp để sản xuất bào tử nấm Metarhizium và khả năng diệt mối của bào tử nấm qua lây nhiễm

Luận văn Nghiên cứu quy trình lên men kết hợp để sản xuất bào tử nấm Metarhizium và khả năng diệt mối của bào tử nấm qua lây nhiễm


2.1. Giới thiệu về Metarhizium anisopliae Sorok.2.1.1. Sơ lược về lịch sử ra đời của Metarhizium.Từ những năm 70 của thế kỷ XIX, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và nhận thấy nhiều loại côn trìng bị nhiễm bệnh và chết bởi các chủng vi nấm thuộc lớp nấm bất toàn (Deutermyceter).Năm 1878, ...


Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler Lương Phượng nuôi

Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler Lương Phượng nuôi


Đặc điểm sinh trưởng và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của gia cầm * Khái niệm sinh trưởng Là một sinh vật hơn nữa là một cơ thể sống hoàn chỉnh, vật nuôi có các đặc trưng cơ bản của sự sống. Trong các đặc trưng cơ bản đó, sự sinh trưởng là một đặc trưng cơ bản được nhiều nhà nghiê ...


Luận văn Đánh giá nguồn lợi tôm hùm tại Phú Yên

Luận văn Đánh giá nguồn lợi tôm hùm tại Phú Yên


MỤC LỤCĐỀ MỤC TrangTên đề tài iTóm tắt Tiếng Việt iiTóm tắt Tiếng Anh iiiCảm tạ ivMục lục vDanh sách các bảng viiDanh sách các đồ thị và hình ảnh viiiI GIỚI THIỆU 11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục tiêu đề tài 1II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 32.1 Điều kiện tự nhiên 32.1.1 Vị trí địa lý 32.1.2 Địa hình 32.1.3 Khí hậu t ...


Khóa luận Xây dựng thương hiệu gạo cho công ty cổ phần Gentraco giai đoạn 2008 - 2012

Khóa luận Xây dựng thương hiệu gạo cho công ty cổ phần Gentraco giai đoạn 2008 - 2012


MỤC LỤCChương 1 GIỚI THIỆU 11.1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu 11.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 21.3. Phương pháp nghiên cứu 21.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 21.3.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 21.4. Ý nghĩa nghiên cứu 31.5. Nội dung của bài nghiên cứu 3Chương 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN 42.1. Tổng quan về ...


Luận văn Nghiên cứu nhân giống các dòng Bạch đàn lai UE35 và UE56 giữa Eucaliptus urophylla và E exsertar bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Luận văn Nghiên cứu nhân giống các dòng Bạch đàn lai UE35 và UE56 giữa Eucaliptus urophylla và E exsertar bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào


MỤC LỤCLời cảm ơnLời nói đầuDanh mục bảngDanh mục biểu đồDanh mục hình ảnhDanh mục các ký hiệu, các từ viết tắtMỞ ĐẦU . 1CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 31.1. Khái niệm về nhân giống lai trong lâm nghiệp . 31.2. Khái niệm về nuôi cấy mô và nhân giống cây Lâm nghiệp . 31.3. Cơ sở khoa học của ...


Luận văn Nghiên cứu xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh trên cây chè ở Thái Nguyên

Luận văn Nghiên cứu xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh trên cây chè ở Thái Nguyên


MỤC LỤCLời cảm ơnLời cam đoanMục lụcNhững chữ viết tắtDanh mục các bảngDanh mục các hình vẽ, đồ thịMỞ ĐẦU.1Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. GIỚI THIỆU VỀ XẠ KHUẨN.31.1.1. Phân bố của xạ khuẩn trong tự nhiên.31.1.2. Đặc điểm hình thái của xạ khuẩn.41.1.3. Sự hình thành bào tử của xạ khuẩn.51.1.4. Cấu ...


Đề tài Đánh giá thực trạng quá trình triển khai trồng cỏ chăn nuôi trâu bò tại huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

Đề tài Đánh giá thực trạng quá trình triển khai trồng cỏ chăn nuôi trâu bò tại huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn


Đặt vấn đề:Chăn nuôi trâu bò là một trong những ngành sản xuất có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, cũng là ngành sản xuất cho phép khai thác những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương để phát triển kinh tế góp phần làm giàu cho xã hội. Tuy nhiên, để ...


Đề tài Tác động của chế phẩm sinh học lên môi trường nước

Đề tài Tác động của chế phẩm sinh học lên môi trường nước


ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA iCẢM TẠ iiTÓM TẮT iiiABSTRACT ivMỤC LỤC vDANH SÁCH ĐỒ THỊ viiiDANH SÁCH HÌNH ẢNH ixI GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề1.2 Mục Tiêu Đề TàiII TỔNG QUAN TÀI LIỆU 22.1 Các Yếu Tố Môi Trường Nước Trong Nuôi Trồng Thủy Sản 22.1.1 Các yếu tố vật lý 22.1.2 Các yếu tố hoá học 4 2.2 Anh Hưởng C ...


Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế


MỤC LỤCLời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục các chữ viết tắt iiiDanh mục các bảng biểu ivDanh mục các sơ đồ v PHẦN MỞ ĐẦU 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 33. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 34. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ...


Thực tập giáo trình - Tại Viện Công nghệ Sinh học - thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thực tập giáo trình - Tại Viện Công nghệ Sinh học - thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam


MỤC LỤC TRANGI. Mục đích, ý nghĩa 01II. Nội dung tiến hành thực tập giáo trình đợt I 011. Thời gian thực tập giáo trình2. Địa điểm thực tập giáo trình3. Viện Công nghệ Sinh học – Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam4. Trung tâm phát triển Nông – Lâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng5. Trung tâm nghiên cứ ...


Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của m ột số yếu tố tự nhiên và nhân tạo tới tỷ lệ nước trong mật ong nội ACerana

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của m ột số yếu tố tự nhiên và nhân tạo tới tỷ lệ nước trong mật ong nội ACerana


MỤC LỤCMỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài 12. Mục đích của đề tài 2CHƢƠNG 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 31.1.1. Mật ong 31.1.1.1. Tính chất và thành phần hoá học của mật ong 41.1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mật ong 61.1.1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mật on ...