Đồ án Nghiên cứu năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi

Nghiên cứu về “Năng lực của lãnh đạo chín

khu vực miền núi” là nghiên cứu năng lực của đội n

đạo chính quyền xã nói chung, dựa trên cơ sở nghiên

đánh giá nó trong mối quan hệ hữu cơ với KQLĐ ph

xã. Tuy đều thuộc khu vực miền núi nhưng KQLĐ ph

xã rất khác nhau. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự

một trong những nguyên nhân cơ bản là do sự khác n

lệch về năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyề

Để góp phần luận giải về nội dung nêu trên,

xã điển hình đại diện cho những xã có điều kiện KT

tốt; những xã có điều kiện KT-XH phát triển trung bì

có điều kiện KT-XH kém phát triển thuộc tỉnh Sơn L

nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu. Kết q

03 giả thuyết mà luận án đưa ra đều được ủng hộ.

Giả thuyết 1: Năng lực tư duy (IQ) của lãnh đ

cấp xã khu vực miền núi có quan hệ thuận chiều với k

phát triển KT-XH xã.

Giả thuyết 2: Năng lực cảm xúc (EQ) của

quyền cấp xã khu vực miền núi có quan hệ thuận ch

lãnh đạo phát triển KT-XH xã.

Giả thuyết 3: Năng lực huy động sự ủng hộ

SYSTO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY