Đồ án Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho khu dân cư huyện Hóc Môn

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 4MỞ ĐẦU 5CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 61.1. Giới thiệu chung về huyện Hóc Môn 61.1.1. Vị trí địa lý 61.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 61.1.3. Quy hoạch phát triển 71.2. Tổng quan về nước thải sinh hoạt 71.2.1. Ô nhiễm nước 71.2.2. Khái niệm nước thải sinh hoạt 81.2.3. Nguồn thải 81.2.4. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt 8CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 112.1. Phương pháp xử lý cơ học 112.1.1. Song chắn rác 112.1.2. Bể lắng cát 122.1.3. Bể lắng đứng 122.1.4. Bể lắng ngang 132.1.5. Bể lắng ly tâm 132.1.6. Bể vớt dầu mỡ 132.1.7. Bể lọc 142.1.8. Bể điều hòa 142.1.9. Làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học 152.2 Phương pháp xử hoá-lý 172.2.1 phương pháp tuyển nổi 172.2.2. Phương pháp hấp phụ 182.2.3. Phương pháp keo tụ - tạo bông 182.2.4. Phương pháp trao đổi ion 192.3. Phương pháp hóa học 192.3.1. Phương pháp trung hoà 202.3.2. Phương pháp oxy hoá khử 202.3.3. Khử trùng nước thải 202.3.4. Phương pháp xử lý sinh học 222.4.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên. 222.4.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo. 242.5. Xử lý cặn 302.5.1. Bể nén bùn 302.5.2. Bể mêtan 31CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 323.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ 323.2. Xác định các thông số tính toán 333.2.1. Xác định số dân dự đoán đến 2020 ở huyện hốc môn 333.2.2. Xác định lưu lượng tính toán của nước thải 343.2.3. Xác định hàm lượng bẩn của nước thải 363.3. Mức độ cần thiết để xử lý nước thải sinh hoạt: 373.3.1. Mức độ xử lý cần thiết được xác định theo công thức: 373.3.2. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 383.4. Đề xuất các phương án xử lý 393.5. Tính toán bể SBR 44CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 574.1. Kết luận 574.2. Kiến nghị 57TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 4

MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 6

1.1. Giới thiệu chung về huyện Hóc Môn 6

1.1.1. Vị trí địa lý 6

1.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 6

1.1.3. Quy hoạch phát triển 7

1.2. Tổng quan về nước thải sinh hoạt 7

1.2.1. Ô nhiễm nước 7

1.2.2. Khái niệm nước thải sinh hoạt 8

1.2.3. Nguồn thải 8

1.2.4. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt 8

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 11

2.1. Phương pháp xử lý cơ học 11

2.1.1. Song chắn rác 11

2.1.2. Bể lắng cát 12

2.1.3. Bể lắng đứng 12

2.1.4. Bể lắng ngang 13

2.1.5. Bể lắng ly tâm 13

2.1.6. Bể vớt dầu mỡ 13

2.1.7. Bể lọc 14

2.1.8. Bể điều hòa 14

2.1.9. Làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học 15

2.2 Phương pháp xử hoá-lý 17

2.2.1 phương pháp tuyển nổi 17

2.2.2. Phương pháp hấp phụ 18

2.2.3. Phương pháp keo tụ - tạo bông 18

2.2.4. Phương pháp trao đổi ion 19

2.3. Phương pháp hóa học 19

2.3.1. Phương pháp trung hoà 20

2.3.2. Phương pháp oxy hoá khử 20

2.3.3. Khử trùng nước thải 20

2.3.4. Phương pháp xử lý sinh học 22

2.4.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên. 22

2.4.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo. 24

2.5. Xử lý cặn 30

2.5.1. Bể nén bùn 30

2.5.2. Bể mêtan 31

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 32

3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ 32

3.2. Xác định các thông số tính toán 33

3.2.1. Xác định số dân dự đoán đến 2020 ở huyện hốc môn 33

3.2.2. Xác định lưu lượng tính toán của nước thải 34

3.2.3. Xác định hàm lượng bẩn của nước thải 36

3.3. Mức độ cần thiết để xử lý nước thải sinh hoạt: 37

3.3.1. Mức độ xử lý cần thiết được xác định theo công thức: 37

3.3.2. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 38

3.4. Đề xuất các phương án xử lý 39

3.5. Tính toán bể SBR 44

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57

4.1. Kết luận 57

4.2. Kiến nghị 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY