Đồ án Nghiên cứu hệ thống nhúng và xây dựng ứng dụng giao tiếp webcam

- BootStrap là một chương trình khởi động được nạp xuống trước tiên cho các vi điều khiển dòng ARM 9 của Atmel.- BootStrap là một module ứng dụng, nó được sử dụng để thực hiện các chức năng sau:o Khởi tạo phần cứng như tần số xung clock, thiết lập các PIO (programmable Input Output).o Thiết lập các ngoại vi như PIO, PCM, SDRAMC,. o Thực hiện các thực toán truy xuất vật lý các ngoại vi như DataFlash, NANDFlash, Paralell Flash.o Điều khiển các tập tin hệ thống như JFFS2, FAT.o Thực thi các ứng dụng như ELF, Linux,- BootStrap có thể được đặt trong vùng bootLoader, cụ thể là được đặt trong vùng DataFlash. BootStrap được chép lên RAM nội bởi trình SAM-BA Boot. BootLoader thực hiện khởi tạo vi xử lý (PLL, PIO, SDRAMC, SPI).- BootStrap thực hiện load U-boot từ DataFlash lên SRAM và trỏ đến thực hiện chương trình U-Boot.- Cài đặt BootStrap và u-boot thực hiện theo hướng dẫn trong tài liệu kèm theo board.

- BootStrap là một chương trình khởi động được nạp xuống trước tiên cho các vi điều khiển dòng ARM 9 của Atmel.

- BootStrap là một module ứng dụng, nó được sử dụng để thực hiện các chức năng sau:

o Khởi tạo phần cứng như tần số xung clock, thiết lập các PIO (programmable Input Output).

o Thiết lập các ngoại vi như PIO, PCM, SDRAMC,.

o Thực hiện các thực toán truy xuất vật lý các ngoại vi như DataFlash, NANDFlash, Paralell Flash.

o Điều khiển các tập tin hệ thống như JFFS2, FAT.

o Thực thi các ứng dụng như ELF, Linux,

- BootStrap có thể được đặt trong vùng bootLoader, cụ thể là được đặt trong vùng DataFlash. BootStrap được chép lên RAM nội bởi trình SAM-BA Boot. BootLoader thực hiện khởi tạo vi xử lý (PLL, PIO, SDRAMC, SPI).

- BootStrap thực hiện load U-boot từ DataFlash lên SRAM và trỏ đến thực hiện chương trình U-Boot.

- Cài đặt BootStrap và u-boot thực hiện theo hướng dẫn trong tài liệu kèm theo board.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY