Đồ án Mô hình xác định vị trí tối ưu đặt nhà máy công nghiệp

Mục lụcLời nói đầu.1Mục lục.3Chương ICơ sở toán học.5I.1. Phương trình truyền tải và khuyếch tán vật chất.5I.1.1. Phương trình mô tả sự truyền tải mức độ ô nhiễm trong không khí. Tính duy nhất của nghiệm.5I.1.2. Sự xấp xỉ khuyếch tán và tính duy nhất của nghiệm của bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất.8I.1.3. Phương trình khuyếch tán đơn giản.15I.1.4. Phương trình truyền tải và khuyếch tán hai chiều.20I.2. Phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất.22I.2.1. Phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán đơn giản .22I.2.2. Phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán hai chiều.29I.2.3. Tính duy nhất nghiệm của bài toán liên hợp.32I.3. Thuật toán giải phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất trong trường hợp hai chiều.34I.4. Tính ổn định của lược đồ sai phân và tính không âm của nghiệm bài toán.36I.4.1. Tính ổn định của lược đồ sai phân.36I.4.2. Tính không âm của nghiệm bài toán .38Chương IIMô hình xác định đặt nhà máy công nghiệp .40II.1. Phát biểu bài toán .40II.2. Trường hợp chỉ có một nhà máy cần đặt trong miền G .42II.1.1. Đặt bài toán .42 II.2.1 Chuyển bài toán tối ưu về dạng liên hợp .46II.3. Các mở rộng khác.49II.3.1. Trường hợp cần đặt nhiều nhà máy công nghiệp trong miền G.49II.3.2. Đánh giá sự mất cân bằng sinh thái do các tác động của chất thải công nghiệp.56Chương IIIChương trình và Kết quả thử nghiệm.60III.1. Chương trình minh họa phương pháp giải bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất.60III.2. Kết quả thử nghiệm .64Chương IV. Kết luận.71Phụ lục.72Tài liệu tham khảo .77

Mục lục

Lời nói đầu.1

Mục lục.3

Chương I

Cơ sở toán học.5

I.1. Phương trình truyền tải và khuyếch tán vật chất.5

I.1.1. Phương trình mô tả sự truyền tải mức độ ô nhiễm trong không khí. Tính duy nhất của nghiệm.5

I.1.2. Sự xấp xỉ khuyếch tán và tính duy nhất của nghiệm của bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất.8

I.1.3. Phương trình khuyếch tán đơn giản.15

I.1.4. Phương trình truyền tải và khuyếch tán hai chiều.20

I.2. Phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất.22

I.2.1. Phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán đơn giản .22

I.2.2. Phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán hai chiều.29

I.2.3. Tính duy nhất nghiệm của bài toán liên hợp.32

I.3. Thuật toán giải phương trình liên hợp của bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất trong trường hợp hai chiều.34

I.4. Tính ổn định của lược đồ sai phân và tính không âm của nghiệm bài toán.36

I.4.1. Tính ổn định của lược đồ sai phân.36

I.4.2. Tính không âm của nghiệm bài toán .38

Chương II

Mô hình xác định đặt nhà máy công nghiệp .40

II.1. Phát biểu bài toán .40

II.2. Trường hợp chỉ có một nhà máy cần đặt trong miền G .42

II.1.1. Đặt bài toán .42

II.2.1 Chuyển bài toán tối ưu về dạng liên hợp .46

II.3. Các mở rộng khác.49

II.3.1. Trường hợp cần đặt nhiều nhà máy công nghiệp trong miền G.49

II.3.2. Đánh giá sự mất cân bằng sinh thái do các tác động của chất thải công nghiệp.56

Chương III

Chương trình và Kết quả thử nghiệm.60

III.1. Chương trình minh họa phương pháp giải bài toán truyền tải và khuyếch tán vật chất.60

III.2. Kết quả thử nghiệm .64

Chương IV. Kết luận.71

Phụ lục.72

Tài liệu tham khảo .77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY