Đồ án Khảo sát thông số đầu vào tới quá trình phun của vòi phun nhiên liệu

MỤC LỤCNội dung TrangLỜI NÓI ĐẦU 5PHẦN IKHÁI QUÁT CHUNG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ1.1. KHÁI QUÁT VỀ EFI. 61.1.1. Lịch sử của động cơ EFI. 61.1.2. Đặc điểm và kết cấu cơ bản của EFI. 71.2. HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU. 111.2.1. Sơ đồ nguyên lý. 111.2.2. Bơm xăng. 111.2.3. Lọc xăng. 131.2.4. Dàn phân phối xăng. 141.2.5. Bộ điều áp xăng. 151.2.6. Vòi phun xăng chính. 161.2.6.1. Hoạt động của vòi phun. 171.2.7. Vòi phun khởi động lạnh. 201.3. HỆ THỐNG NẠP KHÔNG KHÍ. 221.3.1. Cổ họng gió. 221.3.2. Vít chỉnh hỗn hợp không tải. 231.3.3. Van khí phụ. 231.3.4. Khoang nạp khí & Đường ống nạp. 241.3.5. Cảm biến áp suất đường nạp. 241.4. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ. 251.4.1. Cảm biến vị trí bướm ga. 251.4.2. Cảm biến nhiệt độ nước (THW) 281.4.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp. 291.4.4. Cảm biến nồng độ ôxy. 301.4.5. Rơle EFI chính. 331.4.6. Tín hiệu máy khởi động. 331.4.7. Tín hiệu G & tín hiệu NE. 341.4.8. Tín hiệu đánh lửa của động cơ. 361.4.9. Tín hiệu NSW 361.4.10. Tín hiệu điều hoà không khí (A/C) 371.4.11. Tín hiệu phụ tải điện (ELS) 371.4.12. Cảm biến nhiệt độ khí ERG (THG) 381.4.13. Công tắc nhiệt độ nước làm mát (TSW) 381.5. ĐÁNH LỬA SỚM (ESA). 391.5.1. Thời điểm đánh lửa và các chế độ hoạt đông của động cơ. 391.5.2. Thời điểm đánh lửa và chất lượng xăng. 401.6. ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ KHÔNG TẢI (ISC). 431.7. CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÁC. 451.7.1. Hệ thống điều khiển cắt OD của ECT. 451.7.2. Điều khiển cắt điều hoà.(ACT) 451.7.3. Hệ thống điều khiển cắt EGR. 46PHẦN IIPHƯƠNG ÁN KẾT NỐI KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ 5A – FE. 472.2. PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI. 482.2.1. Đèn kiểm tra động cơ “Check engine”. 482.2.2. Thuật toán phát hiện hai lần. 492.2.3. Chế độ chẩn đoán và đèn “ CHECK ENGINE ” 502.2.4. Tín hiệu ra cực VF. 502.2.5. Tín hiệu ra của tín hiệu cảm biến oxy T. 512.2.6. Điện áp chẩn đoán. 522.2.7. Sự hoạt động của chức năng Failsafe. 522.3. QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN. 542.3.1. Cơ sở tự chẩn đoán. 542.3.2. Các chức căng của hệ chống chẩn đoán. 542.3.3. Phương pháp tự chẩn đoán của động cơ bằng đèn kiểm tra. 582.3.4. Quy trình kiểm tra chẩn đoán khi không dùng thiết bị kiểm tra. 65PHẦN IIIKHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO TỚI QUÁ TRÌNH PHUN CỦA VÒI PHUN NHIÊN LIỆU3.1. CHỨC NĂNG CỦA ECU. 75 3.1.1. Điều khiển thời điểm phun. 753.1.2. Điều khiển lượng phun. 763.2. LƯỢNG PHUN CƠ BẢN (loại D – EFI) 773.3. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN CỦA XUNG PHUN. 793.3.1. Xung phun cơ bản khi ở tốc độ không tải khi làm việc bình thường. 793.3.2. Xung phun ở chế độ tăng tốc khi làm việc bình thường. 803.4. KHẢO SÁT XUNG PHUN (áp dụng trên động cơ 5A-FE). 813.4.1. Tín hiệu đánh lửa. 813.4.2. Tín hiệu cảm biến áp suất đường ống nạp PIM. 813.4.3. Tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát. 823.4.4. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp. 843.4.5. Tín hiệu cảm biến vị trí bướm ga. 863.4.6. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ động cơ và nhiệt độ khí nạp. 873.4.7. Cắt nhiên liệu. 883.4.8. Tín hiệu từ điện áp ắc quy. 893.4.9. Làm đậm hỗn hợp khi tăng tốc. 913.4.10. Khi mất tín hiệu từ cảm biến tốc độ động cơ NE. 92PHẦN IVHOÀN THIỆN MÔ HÌNH4.1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH. 934.1.1. Khung gá. 934.1.2. Bảng điều khiển. 93KẾT LUẬN 94TÀI LIỆU THAM KHẢO . .95

MỤC LỤC

Nội dung Trang

LỜI NÓI ĐẦU 5

PHẦN I

KHÁI QUÁT CHUNG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ

1.1. KHÁI QUÁT VỀ EFI. 6

1.1.1. Lịch sử của động cơ EFI. 6

1.1.2. Đặc điểm và kết cấu cơ bản của EFI. 7

1.2. HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU. 11

1.2.1. Sơ đồ nguyên lý. 11

1.2.2. Bơm xăng. 11

1.2.3. Lọc xăng. 13

1.2.4. Dàn phân phối xăng. 14

1.2.5. Bộ điều áp xăng. 15

1.2.6. Vòi phun xăng chính. 16

1.2.6.1. Hoạt động của vòi phun. 17

1.2.7. Vòi phun khởi động lạnh. 20

1.3. HỆ THỐNG NẠP KHÔNG KHÍ. 22

1.3.1. Cổ họng gió. 22

1.3.2. Vít chỉnh hỗn hợp không tải. 23

1.3.3. Van khí phụ. 23

1.3.4. Khoang nạp khí & Đường ống nạp. 24

1.3.5. Cảm biến áp suất đường nạp. 24

1.4. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ. 25

1.4.1. Cảm biến vị trí bướm ga. 25

1.4.2. Cảm biến nhiệt độ nước (THW) 28

1.4.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp. 29

1.4.4. Cảm biến nồng độ ôxy. 30

1.4.5. Rơle EFI chính. 33

1.4.6. Tín hiệu máy khởi động. 33

1.4.7. Tín hiệu G & tín hiệu NE. 34

1.4.8. Tín hiệu đánh lửa của động cơ. 36

1.4.9. Tín hiệu NSW 36

1.4.10. Tín hiệu điều hoà không khí (A/C) 37

1.4.11. Tín hiệu phụ tải điện (ELS) 37

1.4.12. Cảm biến nhiệt độ khí ERG (THG) 38

1.4.13. Công tắc nhiệt độ nước làm mát (TSW) 38

1.5. ĐÁNH LỬA SỚM (ESA). 39

1.5.1. Thời điểm đánh lửa và các chế độ hoạt đông của động cơ. 39

1.5.2. Thời điểm đánh lửa và chất lượng xăng. 40

1.6. ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ KHÔNG TẢI (ISC). 43

1.7. CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÁC. 45

1.7.1. Hệ thống điều khiển cắt OD của ECT. 45

1.7.2. Điều khiển cắt điều hoà.(ACT) 45

1.7.3. Hệ thống điều khiển cắt EGR. 46

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ 5A – FE. 47

2.2. PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI. 48

2.2.1. Đèn kiểm tra động cơ “Check engine”. 48

2.2.2. Thuật toán phát hiện hai lần. 49

2.2.3. Chế độ chẩn đoán và đèn “ CHECK ENGINE ” 50

2.2.4. Tín hiệu ra cực VF. 50

2.2.5. Tín hiệu ra của tín hiệu cảm biến oxy T. 51

2.2.6. Điện áp chẩn đoán. 52

2.2.7. Sự hoạt động của chức năng Failsafe. 52

2.3. QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN. 54

2.3.1. Cơ sở tự chẩn đoán. 54

2.3.2. Các chức căng của hệ chống chẩn đoán. 54

2.3.3. Phương pháp tự chẩn đoán của động cơ bằng đèn kiểm tra. 58

2.3.4. Quy trình kiểm tra chẩn đoán khi không dùng thiết bị kiểm tra. 65

PHẦN III

KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO TỚI QUÁ TRÌNH PHUN CỦA VÒI PHUN NHIÊN LIỆU

3.1. CHỨC NĂNG CỦA ECU. 75

3.1.1. Điều khiển thời điểm phun. 75

3.1.2. Điều khiển lượng phun. 76

3.2. LƯỢNG PHUN CƠ BẢN (loại D – EFI) 77

3.3. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN CỦA XUNG PHUN. 79

3.3.1. Xung phun cơ bản khi ở tốc độ không tải khi làm việc bình thường. 79

3.3.2. Xung phun ở chế độ tăng tốc khi làm việc bình thường. 80

3.4. KHẢO SÁT XUNG PHUN (áp dụng trên động cơ 5A-FE). 81

3.4.1. Tín hiệu đánh lửa. 81

3.4.2. Tín hiệu cảm biến áp suất đường ống nạp PIM. 81

3.4.3. Tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát. 82

3.4.4. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp. 84

3.4.5. Tín hiệu cảm biến vị trí bướm ga. 86

3.4.6. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ động cơ và nhiệt độ khí nạp. 87

3.4.7. Cắt nhiên liệu. 88

3.4.8. Tín hiệu từ điện áp ắc quy. 89

3.4.9. Làm đậm hỗn hợp khi tăng tốc. 91

3.4.10. Khi mất tín hiệu từ cảm biến tốc độ động cơ NE. 92

PHẦN IV

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH

4.1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH. 93

4.1.1. Khung gá. 93

4.1.2. Bảng điều khiển. 93

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY