Đồ án Khảo sát PLC – S7-300 với bộ lệnh, cách thức lập trình và các chương trình ứng dụng của nó

MỤC LỤC Nội dung Trang Lời nói đầu 1Chương I: Tìm hiểu công nghệ bài toán điều khiển máy ép thuỷ lực 2 1: Giới thiệu sơ đồ điều khiển máy ép thuỷ lực 3 2: thuyết minh sơ đồ công nghệ máy ép thuỷ lực . 4Chương II: Giới thiệu bộ điều khiển PLC – S7-300 .10 I: Cấu hình cứng .10 1: Cấu tạo của họ PLC – S7-300 .10 2: Địa chỉ và gán địa chỉ .11 II: Vùng đối tượng . 13 1: Các vùng nhớ 13 2: Nhập các hằng số . . 14 III: Các bộ phận của CPU và chế độ làm việc 15 1: Các bộ phận của CPU 15 2: Chế độ làm việc 16 IV. Ngôn ngữ lập trình S7-300 16 1.Phương pháp lập trình. 16 2.Lập trình một số lệnh cơ bản 16 2.1Nhóm lệnh logic 16 2.2 Nhóm lệnh thời gian . 18 2.3 Nhóm lệnh đếm .24Chương III: Giới thiệu các thiết bị 1. Cảm biến áp suất . . 27 2. Công tắc hành trình 27 3.Van thuỷ lực Chương IV: Thiết kế sơ đồ nguyên lí điều khiển hệ thống và sơ đồ đấu dây PLC 1Thiết kế sơ đồ nguyên lí 31 2: Gán địa chỉ vào ra 31Chương V:Lập trình điều khiển công nghệ dưới dạng LAD và STL Chú thích các dòng lệnh . 35

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Tìm hiểu công nghệ bài toán điều khiển máy ép thuỷ lực 2

1: Giới thiệu sơ đồ điều khiển máy ép thuỷ lực 3

2: thuyết minh sơ đồ công nghệ máy ép thuỷ lực . 4

Chương II: Giới thiệu bộ điều khiển PLC – S7-300 .10

I: Cấu hình cứng .10

1: Cấu tạo của họ PLC – S7-300 .10

2: Địa chỉ và gán địa chỉ .11

II: Vùng đối tượng . 13

1: Các vùng nhớ 13

2: Nhập các hằng số . . 14

III: Các bộ phận của CPU và chế độ làm việc 15

1: Các bộ phận của CPU 15

2: Chế độ làm việc 16

IV. Ngôn ngữ lập trình S7-300 16

1.Phương pháp lập trình. 16

2.Lập trình một số lệnh cơ bản 16

2.1Nhóm lệnh logic 16

2.2 Nhóm lệnh thời gian . 18

2.3 Nhóm lệnh đếm .24

Chương III: Giới thiệu các thiết bị

1. Cảm biến áp suất . . 27

2. Công tắc hành trình 27

3.Van thuỷ lực

Chương IV: Thiết kế sơ đồ nguyên lí điều khiển hệ thống

và sơ đồ đấu dây PLC

1Thiết kế sơ đồ nguyên lí 31

2: Gán địa chỉ vào ra 31

Chương V:Lập trình điều khiển công nghệ dưới dạng LAD và STL

Chú thích các dòng lệnh . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY