Đồ án Công trình: Văn phòng làm viêc tỉnh Quảng Ninh

Phần 1: Kiến trúc 1

Mở đầu : giới thiệu về công trình 2

Chương I : cơ sở thiết kế 4

Chương II : Các giải pháp kiến trúc của công trình 6

Phần 2: Kết cấu 12

Chương I: giảI pháp kết cấu và lựa chọn sơ bộ kích

Thước 13

I: Lựa chọn giải pháp kết cấu 13

1. Các giải pháp kết cấu 13

2. Lựa chọn sơ đồ tính 14

3. Lựa chọn phương án sàn ------------------------------------------- 14

II: chọn vật liệu sử dụng 15

III: lựa chọn sơ bộ kích thước 16

1.Chọn chiều dày bản sàn 16

2.Chọn tiết diện dầm 23

3.Chọn tiết diện thang máy 29

4.Chọn tiết diện cột 29

IV: sơ đồ tính toán khung phẳng 33

1. Sơ đồ hình học 33

2. Sơ đồ kết cấu 34

Chương II: Thiết kế sàn tầng điển hình 36

Chương III : thiết kế khung ngang trục 3 36

I : Xác định tảI trọng 54

1.Xác định tải trọng đơn vị 54

2.Xác định tĩnh tải tác dụng vào khung k3 58

3.Xác định hoạt tải tác dụng vào khung k3 69

4.Xác định hoạt tải gió tác dụng vào khung k3 82

5.Sơ đồ các loại tải trọng tác dụng vào khung k3 84

II: xác định nội lực ------------------------------------------------- 90

III: tính toán cốt thép các cấu kiện cơ bản 91

1. Chọn vật liệu sử dụng 91

2. Tổ hợp nội lực 91

3.Tính toán cốt thép cột trục 3 --------------------------------------- 92

4.Tính toán cốt thép dầm trục 3 -------------------------------------- 98

5.Cấu tạo nút góc trên cùng ------------------------------------------ 104

6.Cấu tạo nút nối cột biên và xà ------------------------------------- 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY