Đồ án Công trình: Trung tâm làm việc và dịch vụ thành phố Huế

Chỉ đƣợc tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đã đạt cƣờng độ qui định theo hƣớng dẫn

của cán bộ kỹ thuật thi công.

Khi tháo dỡ ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phòng ván

khuôn rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván khuôn phải có rào

ngăn và biển báo.

Trƣớc khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất trên các

bộ phận công trình sắp tháo ván khuôn.

Khi tháo ván khuôn phải thƣờng xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có

hiện tƣợng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết.

Sau khi tháo ván khuôn phải che chắn các lỗ hổng của công trình không đƣợc để ván

khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc ném ván khuôn từ trên xuống, ván khuôn sau khi

tháo phải đƣợc để vào nơi qui định.

Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải

thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY