Đồ án Công trình: Trụ sở văn phòng số 2 Trần Phú

Dùng sơ đồ mạng nhánh cụt, có xây một số bể chứa tạm đề phòng mất

nƣớc .

Nhƣ vậy thì chiều dài đƣờng ống ngắn nhất và nƣớc mạnh .

b. Bố trí kho , bãi:

Bố trí kho bãi cần gần đƣờng tạm, cuối hƣớng gió, dễ quan sát và quản lý.

Những cấu kiện cồng kềnh ( Ván khuôn , thép ) không cần xây tƣờng mà

chỉ cần làm mái bao che.

Những vật liệu nhƣ ximăng, chất phụ gia, sơn, vôi . cần bố trí trong kho

khô ráo .

Bãi để vật liệu khác : gạch, đá, cát cần che, chặn để không bị dính tạp

chất , không bị cuốn trôi khi có mƣa .

c. Bố trí lán trại , nhà tạm :

Nhà tạm để ở : bố trí đầu hƣớng gió, nhà làm việc bố trí gần cổng ra vào

công trƣờng để tiện giao dịch .

Nhà bếp ,vệ sinh : bố trí cuối hƣớng gió .

Tuy nhiên các tính toán trên chỉ là lý thuyết, thực tế áp dụng vào công

trƣờng là khó vì diện tích thi công bị hạn chế bởi các công trình xung quanh,

tiền đầu tƣ cho xây dựng lán trại tạm đã đƣợc nhà nƣớc giảm xuống đáng kể.

Do đó thực tế hiện nay ở các công trƣờng, ngƣời ta hạn chế xây dựng nhà tạm.

Chỉ xây dựng những khu cần thiết cho công tác thi công. Biện pháp để giảm

diện tích lán trại tạm là sử dụng nhân lực địa phƣơng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY