Đồ án Công trình: Trụ sở làm việc công ty công trình giao thông đường thủy tại Hà Nội

Vữa Bêtông đài móng, giằng móng, nền tầng hầm, t-ờng tầng hầm là BT th-ơng phẩm đ-ợc vận

chuyển đến và dùng máy bơm vào Kết cấu.

-Vữa Bêtông cột, vách tất cả các tầng là BT th-ơng phẩm đ-ợc vận chuyển đến và đổ vào kết cấu bằng

ph-ơng pháp thủ công.

-Vữa Bêtông dầm, sàn, cầu thang là BT th-ơng phẩm đ-ợc vận chuyển đến và đổ vào kết cấu bằng

máy bơm.

-Cốt thép móng, cốt thép cột, ct dầm theo bảng thống kê, tra theo định mức với giả thiết đ-ờng kính

>18mm.

--Cốt thép sàn, cốt thép cầu thang theo bảng thống kê, tra định mức với đ-ờng kính <18mm.

-Trong định mức công tác sản xuất ,gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thì công tác lắp dựng chiếm

75%ĐM, còn công tác tháo dỡ chiếm 25%.ĐM.

-Lấp đất móng và tôn nền thi công bằng thủ công.

-T-ờng xây gạch chỉ dày 220mm nằm trong các kết cấu chịu lực hoặc xây chèn.

-T-ờng xây gạch chỉ dày 110 mm xây trong các khu vệ sinh, tum mái, t-ờng v-ợt mái.

- Công tác trát: trát dầm, trát trần, trát tường, trát vách, trát cầu thang, trát cột, được tra theo các

danh mục định mức khác nhau (Xem bảng tổng kết KL và tra định mức). Sau đó đ-ợc tính gộp để lập

tiến độ.

-Công tác quýet vôi tính theo diện tích trát t-ơng ứng và tra định mức theo yêu cầu các lớp vôi quét (1

vôi trắng+2 vôi màu).

-- Công tác Gia công lắp dựng và tháo dỡ VK dầm, sàn, cầu thang được tra theo các danh mục định

mức khác nhau (Xem bảng tổng kết KL và tra định mức). Sau đó đ-ợc tính gộp để lập tiến độ.

-- Công tác Gc lắp dựng cốt thép dầm, sàn, cầu thang được tra theo các danh mục định mức khác

nhau(Xem bảng tổng kết KL và tra định mức). Sau đó đ-ợc tính gộp để lập tiến độ.

-- Công tác đổ bêtông dầm, sàn, cầu thang được tra theo các danh mục định mức khác nhau (Xem

bảng tổng kết KL và tra định mức). Sau đó đ-ợc tính gộp để lập tiến độ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY