Đồ án Công trình: Toà nhà D5 văn phòng và siêu thị

PHẦN I : KIẾN TRÚC . 1 - 8

Chương 1:Giới thiệu chung 1- 8

1.1.Giới thiệu công trình 2

1.2.Các giải pháp 3

1.2.1 Giải pháp thiết kế kiến trúc 3

1.2.2 Giải pháp kết cấu 4

1.2.3 Giải pháp kỹ thuật tương ứng .6

1.3 Kết luận chung.7

PHẦN II : KẾT CẤU . 9 - 127

Chương 1: Lựa chọn giải pháp kết cấu 9 - 40

1.1 Giải pháp kết cấu 10

1.1.1 Sơ bộ phương án kết cấu 10

1.1.2 Phương pháp tính toán hệ kết cấu 11

1.1.3 Lựa chọn phương án móng 11

1.1.4 Chọn vật liệu sử dụng 13

1.1.5 Sơ bộ chọn kích thước tiết diện.13

1.2.Xác định tải trọng 16

1.2.1.Tĩnh tải 16

1.2.2 Quy đổi tải trọng .19

1.2.3 Dồn tải trọng lên các tầng.21

1.2.4.Hoạt tải đứng 28

1.2.5.Tải trọng gió 32

1.2.6.Lập sơ đồ chất tải các trường hợp tải trọng 34

1.3.Tính toán nội lực cho kết cấu công trình 40

1.3.1.Tính toán nội lực bằng phần mền SAP 2000 40

1.3.2. Tổ hợp nội lực 40

1.3.3.Kiết xuất biểu đồ nội lực 40

Chương 2: Tính toán sàn 41 - 55

2.1.Tính toán ô sàn điển hình 41

2.1.1.Số liệu tính toán 41

2.1.2.Xác định tải trọng 43

2.1.3.Tính toán nội lực 43

2.1.4.Tính toán cốt thép 45

2.2 Tính toán các ô sàn khác .47

2.2.1 Nội lực sàn .47

2.2.2 Tính thép sàn .48

2.2.3 Bố trí thép sàn .49

2.3 Tính toán ô sàn vệ sinh .50

2.3.1 Tính toánnội lực.50

2.3.2 Tính toán cốt thép .51

Chương 3: Tính toán dầm 56 - 64

3.1.Tính cốt thép dọc dầm 56

3.1.1 Tính cốt thép dầm nhịp BC tầng 1 .56

3.1.2 Tính cốt thép dầm nhịp CD tầng 1 .59

3.2 .Tính cốt thép đai dầm 62

3.2.1 Tính cốt thép đai dầm nhịp BC tầng 1 .62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY