Đồ án Công trình: Nhà xuất bản bản đồ Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 11

PHẦN I: KIẾN TRÚC 13

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỦA

CÔNG TRÌNH 14

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 14

1.2. YÊU CẦU THIẾT KẾ 14

1.2.1. Vị trí địa lý 14

1.2.2. Nhiệm vụ 14

1.3. CÁC GIẢI PHÁP VỀ THIẾT KẾ 15

1.3.1. Giải pháp về kiến trúc 15

1.3.2. Thiết kế mặt bằng 16

1.3.3. Thiết kế mặt đứng 16

1.3.4. Yếu tố quy hoach và giao thông nội bộ 16

1.4. GIẢI PHÁP VỀ KẾT CẤU VÀ MÓNG 16

1.5. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TƯƠNG ỨNG 17

1.5.1. Giải pháp thông gió và chiếu sáng 17

1.5.2. Cung cấp điện và nước sinh hoạt 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY