Đồ án Công nghệ sản xuất Yaourt

MỤC LỤCChương 1: Nguyên liệu sữa bò tươi 01 1. Nguồn gốc nguyên liệu sữa bò 01 2. Giới thiệu về sữa bò 01 2.1. Sơ lược về sữa bò 01 2.2. Tính chất vật lý của sữa bò tươi 02 2.3. Thành phần hóa học của sữa bò tươi 03 3. Các quá trình sinh hóa xảy ra trong sữa 16 4. Các phương pháp bảo quản sữa bò tươi 17 5. Chỉ tiêu chất lượng của sữa bò tươi 17Chương 2: Tổng quan về chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam 18 1. Tình hình chăn nuôi bò sữa 18 2. Các giống bò cao sản 19 3. Tình hình phát triển bò sữa ở Việt Nam 21 4. Điều kiện vắt sữa 21 5. Phương pháp vắt sữa bò 23 5.1. Thu hoạch thủ công 23 5.2. Thu hoạch bằng máy 28Chương 3: Công nghệ sản xuất yaourt từ sữa bò tươi 31 1. Sơ đồ quy trình công nghệ 31 2. Thuyết minh quy trình 32 3. Chỉ tiêu chất lượng yaourt 47 4. Phương pháp về nhân giống và giữ giống vi khuẩn Lactic 49 5. Các phương pháp kiểm tra sản phẩm 49 6. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục trong sản xuất sữa chua 51Chương 4: Kết luận và kiến nghị 53

MỤC LỤC

Chương 1: Nguyên liệu sữa bò tươi 01

1. Nguồn gốc nguyên liệu sữa bò 01

2. Giới thiệu về sữa bò 01

2.1. Sơ lược về sữa bò 01

2.2. Tính chất vật lý của sữa bò tươi 02

2.3. Thành phần hóa học của sữa bò tươi 03

3. Các quá trình sinh hóa xảy ra trong sữa 16

4. Các phương pháp bảo quản sữa bò tươi 17

5. Chỉ tiêu chất lượng của sữa bò tươi 17

Chương 2: Tổng quan về chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam 18

1. Tình hình chăn nuôi bò sữa 18

2. Các giống bò cao sản 19

3. Tình hình phát triển bò sữa ở Việt Nam 21

4. Điều kiện vắt sữa 21

5. Phương pháp vắt sữa bò 23

5.1. Thu hoạch thủ công 23

5.2. Thu hoạch bằng máy 28

Chương 3: Công nghệ sản xuất yaourt từ sữa bò tươi 31

1. Sơ đồ quy trình công nghệ 31

2. Thuyết minh quy trình 32

3. Chỉ tiêu chất lượng yaourt 47

4. Phương pháp về nhân giống và giữ giống vi khuẩn Lactic 49

5. Các phương pháp kiểm tra sản phẩm 49

6. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục trong sản xuất sữa chua 51

Chương 4: Kết luận và kiến nghị 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY