Đồ án Chưng cấtt dầu thô ít phần nhẹ

Trang

LỜI CẢM ƠN 1

MỞ ĐẦU 2

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT 5

CHƯƠNG I. NGUYÊN LIỆU DẦU THÔ 5

I.1. Thành phần hoá học của dầu mỏ. 5

I.1.1. Thành phần nguyên tố của dầu mỏ. 5

I.1.2. Thành phần hydro cacbon trong dầu mỏ. 5

I.1.3. Các thành phần phihydrocacbon. 9

I.2. Chuẩn bị nguyên liệu dầu thô trước khi chế biến. 13

I.2.1. Các hợp chất có hại trong dầu thô . 13

I.2.2. Ổn định dầu khai nguyên. 14

I.2.3. Tách các tạp chất cơ học, nước và muối. 14

CHƯƠNG II. CHƯNG CẤT DẦU THÔ. 18

II. 1. Mục đích và ý nghĩa của quá trình chưng cất dầu thô 18

II.1.1. Các sơ đồp công nghệ được trình bày ở trên hình sau: 19

II.1.2. Cơ sở lý thuyết của quá trình chưng cất dầu thô. 20

II.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất. 29

II.2.1. Chế độ nhiệt của tháp chưng luyện. 29

II. 2.2. Áp suất của tháp chưng. 34

II.2.3. Nhưng điểm cần lưu ý khi điều chỉnh, chống chế độ làm việc của tháp chưng cất. 34

CHƯƠNG III. SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT. 36

III.1. Khí hyđro cacbon. 36

III.2. Phân đoạn xăng. 36

III.3. Phân đoạn kerosen. 38

III.4. Phân đoạn diezen. 39

III.5. Phân đoạn dầu nhờn. 40

III.6. Phân đoạn mazut. 41

III.7. Phân đoạn cặn dầu mỏ (cặn Guron). 41

CHƯƠNG IV: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT. 43

IV.1. Sơ đồ công nghệ chưng cất AD với bay hơi một lần 43

IV.2. Sơ đồ chưng cất AD với bay hơi hai lần. 43

IV.3. Chọn Chọn dây chuyền công nghệ. 44

CHƯƠNG V: THIẾT BỊ CHÍNH CỦA SƠ ĐỒ CHƯNG CẤT 48

V.1. thiết bị chính trong dây chuyền. 48

V.1.1. Tháp chưng cất. 48

V.1.2. Tháp đệm. 50

V.1.3. Tháp đĩa chụp. 51

V.1.4. Tháp đĩa sàng: 52

V.2. Lò đốt. 53

V.2.1. Phân loại lò đốt. 53

V.2.2. Cấu trúc của lò ống. 55

V.3. Thiết bị trao đổi nhiệt. 56

V.3.1. Thiết bị trao đổi nhiệt ống xoắn ruột gà. 56

V.3.2. Loại thiết bị trao đổi nhiệt loại ống lồng ống: 57

V.3.3. Loại thiết bị ống chùm: 58

PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ 59

I. Tính cân bằng vật chất 59

I.1. Tại tháp tách sơ bộ. 59

I.2. Tại tháp có bay hơi (tháp tách phân đoạn) 60

II. Tính cân bằng nhiệt lượng 61

PHẦN III: AN TOÀN LAO ĐỘNG 63

I. An toàn lao động trong phân xưởng chưng cất khí quyển 63

I.1. Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy 63

I.2. Trang thiết bị phòng hộ lao động. 65

I.3. Yêu cầu đối với vệ sinh môi trường 66

PHẦN IV: THIẾT KẾ XÂY DỰNG 67

I. Yêu cầu chung 67

II. Yêu cầu về kỹ thuật 67

III. Yêu cầu về vệ sinh công nghiệp. 67

IV. Giải pháp thiết kế xây dựng 68

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY