Đồ án Chưng cất dầu thô nhiều phần nhẹ

Mở đầu .5

Atổng quan. 8

I.Chuẩn bị nguyên liêu . .8

a.ổn định dầu nguyên khai 8

bTách các tạp chất cơ học,nước, muối khoáng .8

b.1.Tách bằng phương pháp cơ học .8

b.11.Lắng .8

b.12.Ly tâm 9

b.1.3.Lọc 9

II.Sản phẩm của quá trình 9

1.Khí hydrocacbon .9

2.Phân đoạn xăng .10

3.Phân đoạn Kerosen .10

4. Phân đoạn Diezen .10

5. Phân đoạn Mazut .10

6. Phân đoạn Dầu nhờn 11

7. Phân đoạn Gudron 11

III.Công nghệ của quá trình .11

III.1Phân loại công nghệ 11

III.2Dây chuyền công nghệ 15

1.Chọn công nghệ và sơ đồ công nghệ .15

2.Chọn sơ đồ công nghệ .15

3.Thuyết minh sơ đồ chưng cất bằng pp hai tháp 18

4.Ưu điểm của sơ đồ chưng cất hai tháp .18

III.3Thiết bị chính trong dây chuyền 19

1.Tháp chưng cất .19

2.Các loại tháp chưng luyện 20

a. Đệm .20

b.Đĩa chóp 21

IV.Thiết bị đun nóng .25

1Đun nóng bằng khói lò 25

2.Thiết bị đun nóng bằng lò ống 25

V.Thiết bị trao đổi nhiệt 27

1.Loại vỏ bọc .28

2.Loại ống .28

3. Loại ống lồng 30

4.Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm 31

B.tính toán .32

I.Tính cân bằng vật chất 32

I.1.Tại tháp tách sơ bộ 32

I.2.Tại tháp tách phân đoạn 33

II.Xác định các đại lượng trung bình của sản phẩm 34

II.1.Tỷ trọng trung bình .34

II.2xác định nhiệt độ sôi trung bình 35

II.3Tính phân tử lượng trung bình của các sản phảm .36

III.Tính tiêu hao hơinước .36

III.1.Tính tiêu hao cho tháp phân đoạn 36

III.2.Tính tiêu hao cho tháp tách .36

IVTính chế độ của tháp chưng cất 37

IV.1.Tính áp suất của tháp 37

IV.1.1.áp suất tại đỉnh tháp 37

IV.1.2.áp suất tại dĩa lấy Kerosen .37

IV.1.3.áp suất tại đĩa nạp liệu 37

IV.2.Tính nhiệt độ của tháp .38

IV.2.1.Nhiệt độ tại dĩa nạp liệu .39

IV.2.2 Nhiệt độ tại đáytháp .39

IV.2.3 Nhiệt độ tại dĩa lấy Kerosen .41

IV.2.4 Nhiệt độ tại đĩa lấy Gazoil .43

IV.3 Tính chỉ số hồi lưu đỉnh tháp 45

V.Tính kích thước của tháp .45

V.1.Tính đường kính của tháp .45

V.2.Tính chiều cao của tháp 46

Kết luận .47

Tài liệu tham khảo .48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY