Đồ án Chưng cất dầu thô áp suất

Mở đầu

Phần I

Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm

I. Dầu Thô

1. Các đặc tính quan trọng của dầu thô

2. Thành phần hoá học

3. Phân loại dầu thô

II. Xử lý dầu thô trước khi chưng cất

1. Tách tạp chất cơ học, nước, muối lẫn trong dầu

III. Các phương pháp chưng cất

1. Chưng đơn giản

2. Chưng phức tạp

IV. Các yếu tố ảnh hưởng

1. Chế độ nhiệt của tháp chưng luyện

2. Yếu tố áp suất của tháp chưng luyện

3. Điều khiển, khống chế chế độ làm việc của tháp chưng cất

V. Sản phẩm của quá trình chưng cất

1. Phân loại khí hydrocacbon

2. Phân đoạn xăng

3. Phân đoạn kerosen

4. Phân đoạn diezen

5. Phân đoạn mazut

6. Phân đoan dầu nhờn

7. Phân đoạn gudron

Phần II

công nghệ của quá trình

I. Phân loại sơ đồ công nghệ

II. Dây chuyền công nghệ

1. Chọn chế độ công nghệ và sơ đồ công nghệ

2. Chọn sơ đồ công nghệ

3. Thuyết minh sơ đồ chưng cất dầu loại hai tháp

4. Ưu điểm của sơ đồ chưng cất 2 tháp

III. Thiết bị chính trong dây chuyền

1. Tháp chưng cất

2. Các loại tháp chưng luyện

IV. Thiết bị đun nóng

1. Thiết bị đun nóng bằng lò ống

V. Thiết bị trao đổi nhiệt

1. Loại vỏ bọc

2. Loại ống

Phần III

Tính toán công nghệ

I. Tính cân bằng vật chất

I.1. Tại tháp tách sơ bộ

I. 2. Tại tháp tách phân đoạn

I.3. Tổng kết cân bằng vật chất

II. Thiết lập đường cân bằng (VE) cho các sản phẩm

II.1. Đường cân bằng (VE) sản phẩm xăng

II.2. Đường cân bằng (VE) sản phẩm kerosen

II.3. Đường cân bằng (VE) cho sản phẩm gazoil

III. Xác định các đại lượng trung bình của sản phẩm

III.1. Tỷ trọng trung bình

III.2. Xác định nhiệt độ sôi trung bình

III.3. Tính phân tử lượng trung bình của các sản phẩm

IV. Tính tiêu hao hơi nước

IV.1. Tính tiêu hao hơi cho tháp phân đoạn

IV.2. Tính tiêu hao nước cho các tháp tách

V. Tính chế độ của tháp chưng cất

V.1. Tính áp suất của tháp

V.2. Tính nhiệt độ của tháp

V.3. Tính chỉ số hồi lưu đỉnh tháp

VI. Tính kích thước của tháp chưng cất

VI.1. Tính đường kính tháp

VI.2. Tính chiều cao của tháp

VI.3. Tính số chóp và đường kính chóp

Phần IV

Xây dựng

I. Xác định địa điểm xây dựng nhà máy

II. Các yêu cầu khi thiết kế xây dựng

III. Giải pháp thiết kế xây dựng

Phần V

tính toán kinh tế

I. Mục đích

II. Chế độ công tác của phân xưởng

III. Nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng

IV. Xác định nhu cầu công nhân cho phân xưởng

V. Tính khấu hao cho phân xưởng

VI. Chi phí khác cho 1 thùng sản phẩm

VII. Xác định hiệu quả kinh tế

Phần VI

AN toàn

I. An toàn lao động trong phân xưởng chưng cất khí quyển

II. Tự động hoá.

III. Một số dụng cụ tự động hoá

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY