Điều khiển truy cập Internet

Trong trang Welcome to the New Access Rule Wizard, đặt tên trong hộp văn bản Access Rule name. Nói chung, bạn nên đặt một tên có ý nghĩa cho Access Rule của mình để có thể quét chính sách tường lửa và biết rule làm gì, đặc biệt là biết mục đích được mục đích của rule. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt tên rule là All Open 1. Trong môi trường sản xuất, bạn sẽ không muốn tạo một rule như vậy vì rule này sẽ cho phép tất cả các máy tính có thể truy cập Internet và chắc chắn không phải những gì bạn muốn có trong môi trường sản xuất.

Trong trang Welcome to the New Access Rule Wizard, đặt

tên trong hộp văn bản Access Rule name. Nói chung, bạn

nên đặt một tên có ý nghĩa cho Access Rule của mình để có

thể quét chính sách tường lửa và biết rule làm gì, đặc biệt là

biết mục đích được mục đích của rule. Trong ví dụ này,

chúng tôi sẽ đặt tên rule là All Open 1. Trong môi trường

sản xuất, bạn sẽ không muốn tạo một rule như vậy vì rule

này sẽ cho phép tất cả các máy tính có thể truy cập Internet

và chắc chắn không phải những gì bạn muốn có trong môi

trường sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY