Dịch vụ cho thuê sách, tìm kiếm tài liệu mở phòng thư viện giành cho sinh viên, học sinh

MỤC LỤC

I. Xuất phát ý tưởng . . 1

II. Mô tả sản phẩm dịch vụ . . 2

III. Thị trường sản phẩm và đối thủ cạnh tranh . 4

1. Thị trường sách . . 4

1.1. Tổng quan thị trường. . 4

1.2. Một số phân tích đặc điểm tâm lý khách hàng. . 6

1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh. . 7

a. Các cửa hàng, siêu thị sách. . 7

b. Các cửa hàng sách cũ, sách phôtôcopy. 7

c. Hệ thống thư viện. 8

1.4. Thị trường đầu vào và khả năng của doanh nghiệp. . 8

a. Đầu vào là sách cũ. . 8

b. Đầu vào là sách mới. 9

1.5. Phân đoạn thị trường và lựa chọ thị trường mục tiêu. . 9

a. Phân đoạn thị trường theo khu vực địa lý. 9

b. Phân đoạn thị trường theo ngành học. 10

c. Phân đoạn thị trường theo cấp học. 11

IV. Các hoạt động marketing. . 12

1.1 Chiến lược sản phẩm . 12

1.2 Chiến lược giá. 13

1.3 Chiến lược phân phối . 14

1.4 Xúc tiến và quảng cáo. 14

1.5 Nhân sự . 15

1.6 Địa điểm . 15

V. Kế hoạch tài chính . 16

1. Kế hoạch đầu tư . 16

2. Tính toán doanh thu và chi phí . 16

2.1 Mua hàng( sản phẩm đầu vào) . 16

2.2 Cung ứng dịch vụ. 16

3. Doanh thu và chi phí . 18

3.1 Lượng hoá khách hàng . 18

3.2 Chi phí ban đầu . 20

4. Bảng luân chuyển tiền tệ . 20

VI. Cơ cấu vốn . 29

VII. Hiệu quả kinh tế xã hội . . 30

VIII. Kết luận . 31

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY