Luận Văn Địa Lý - Địa Chính

Khóa luận Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử

Khóa luận Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử


Mục lục Lời Mở đầu .1chương1: Cơ sở khoa học về bản đồ địa chính . 31.1. Khái niệm chung vềbản đồ địa chính. . 31.1.1. Khái niệm. 31.2.2. Cơ sở toán học bản đồ địa chính . 41.1.3. Nội dung bản đồ địa chính. 61.1.4. Bản đồ địa chính số. . 71.2. Phương pháp thành lập bản đồ địa chính. . 81.3. Lưới toạ ...


Đề tài Xác lập cơ sở khoa học địa lý phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đề tài Xác lập cơ sở khoa học địa lý phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị


MỤC LỤCMỞ ĐẦUCHƯƠNG 1 - CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 71.1 Các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tổng hợp đới bờ 71.1.1 Lịch sử nghiên cứu quản lý đới bờ 71.1.2 Khái niệm về đới bờ và quản lý tổng hợp đới bờ 81.1.3 Quản lý tổng hợp đới bờ ở Việt Nam – thành công và hạn chế 131.2 Cá ...


Tiểu luận Ứng dụng phần mềm Geo-Slope nghiên cứu vùng tâm trượt nguy hiểm của mái dốc đập đất

Tiểu luận Ứng dụng phần mềm Geo-Slope nghiên cứu vùng tâm trượt nguy hiểm của mái dốc đập đất


Trong thực tế tình hình phân bố địa chất thuỷ văn rất phức tạp, nên mặt trượt thường có hình dạng rất phức tạp, tồn tại mặt trượt ảo, số lượng ẩn số lớn hơn số các các phương trình độc lập, bài toán trở nên vô định. Do vậy, một số tác giả kết hợp các điều kiện cân bằng trên để giải quyết bài toán - ...


Khóa luận Cơ chế hình thành – Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long và Nam Cơn Sơn

Khóa luận Cơ chế hình thành – Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long và Nam Cơn Sơn


Mục lụcTrang CHUONG I: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO CHUNG I. SƠ LƯỢC VỀ KIẾN TẠO KHU VỰC 3 II. KIẾN TẠO THỀM LỤC ĐỊA NAM VIỆT NAM 5 II.1.KIẾN TẠO TIỀN ĐỆ TAM: 5 II.1.1.Mảng lục địa Miến –Thái 6II.1.2.Mảng lục địa Kontum-Borneo 7 II.1.3.Mảng đại dương biển Đông 8 II.2.SỰ HÌNH THÀNH CÁC BỒN TRŨNG 9 II.2.1.Các bồ ...


Đề tài Khảo sát tình hình thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại- tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Đề tài Khảo sát tình hình thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại- tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Qua thực tiễn diễn biến tranh chấp đất đai xảy ra tại tỉnh Cà Mau từ năm 1998 đến nay nhìn chung có nhiều loại hình tranh chấp khác nhau, mỗi dạng tranh chấp phát sinh tại một thời điểm nhất định do những nguyên nhân khác nhau. Phân loại tranh chấp đất đai là việc làm cần thiết nhằm nghiên cứu tìm r ...


Tiểu luận Nứt đất – Phân loại tai biến liên quan

Tiểu luận Nứt đất – Phân loại tai biến liên quan


VI. Mục lục Trang I. Mở đầu 1II. Nội dung1. Định nghĩa. 22. Những tai biến liên quan đến nứt đất 33. Các biện pháp phòng chống và ứng xử với tai biến nứt đất4. Ảnh hưởng do tai biến nứt đất đối với Việt Nam và thế giới4.2. Ảnh hưởng do tai biến nứt đất đối với Việt Nam4.2. Ảnh hưởng do tai biến nứt ...


Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6


Các đá phiến thạch anh sericit phần thấp của hệ tầng Hà Giang Tập trung về phía tuyến đập thuộc đoạn trên của hồ chứa. Thành phần gồm đá phiến thạch anh sericit cấu tạo phân lớp và phân phiến mỏng. Vỏ phong hóa gồm sét và dăm sạn dày 1-5m. Đây là tầng cách nước hoàn toàn, không có tiềm năng sinh kar ...


Luận văn Thiết kế lưới khống chế toạ độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính khu vực được giao với tỷ lệ 1:1000-1:2000

Luận văn Thiết kế lưới khống chế toạ độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính khu vực được giao với tỷ lệ 1:1000-1:2000


Lưới GPS gồm nhiều điểm lưới, để các điểm lưới có được tọa độ chính xác cao ta dùng phương pháp định vị tương đối. Do đó chúng ta dùng nhiều máy để các máy thu đồng thời. Nếu tại n điểm lưới ta đặt n máy thu, số đường đáy độc lập thu được là n-1. Mà việc trang bị n máy thu là rất tốn kém vì vậy tùy ...


Khóa luận Thành lập bản đồ địa chính số xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây bằng công nghệ toàn đạc điện tử và phần mềm Famis

Khóa luận Thành lập bản đồ địa chính số xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây bằng công nghệ toàn đạc điện tử và phần mềm Famis


Khi đã khảo sát kĩ ở thực địa, công việc đầu tiên của quá trình thiết kế lưới địa chính khu vực đo vẽ là chọn điểm, chọn mốc của lưới khống chế, xác định chính thức các điểm đường chuyền. Đường chuyền chọn được phải đảm bảo về mặt kĩ thuật như: ít điểm ngoặt, đường chuyền duỗi thẳng, góc giữa hai đi ...


Khóa luận Thăm dò dầu khí vùng rìa bể Cửu Long

Khóa luận Thăm dò dầu khí vùng rìa bể Cửu Long


PHẦN CHUNG : CHƯƠNG I : SƠ LƯỢC VỀ BỒN TRŨNG CỬU LONG . 2I.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 2I.2. LỊCH SỬ TÌM KIẾM, THĂM DÒ DẦU KHÍ. 3CHƯƠNG II : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG BỒN TRŨNG CỬU LONGI. TẦNG ĐÁ MÓNG TRƯỚC KAINOZOI. 5II. CÁC TRẦM TÍCH KAINOZOI: 6CHƯƠNG III : ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC KIẾN TẠO .12 I. ĐẶC ĐIỂM UỐN NẾP VÀ ĐỨT G ...


Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015


Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất; Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất của cấp mình;Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương. b/ Đối với kế hoạch sử dụng đấ ...


Khóa luận Đánh giá đặc điểm thạch học và khả năng chứa của cát kết mỏ năm căn – bồn trũng Mã Lai Thổ Chu

Khóa luận Đánh giá đặc điểm thạch học và khả năng chứa của cát kết mỏ năm căn – bồn trũng Mã Lai Thổ Chu


Mục lục PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT CHUNG CHƯƠNG I: Đặc điểm địa chất bồn trũng Mã Lai Thổ Chu I.1 Vị trí địa lý – điều kiện tự nhiên . 7 I.2 Lịch sử tìm kiếm – thăm dò . 10 I.3 Đặc điểm cấu trúc địa chất và lịch sử nghiên cứu địa chất . 11 I.4 Địa tầng trầm tích đệ tam. 19 I.5 Hệ thống dầu khí. 27 CHƯƠNG I ...


Khóa luận Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan RB-2X, mỏ Ruby, bồn trũng Cửu Long

Khóa luận Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan RB-2X, mỏ Ruby, bồn trũng Cửu Long


MỤC LỤCPHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨUCHƯƠNG I NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỒN TRŨNG CỬU LONGI. Vị trí địa lý bể Cửu Long 5II. Lịch sử nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí 5III. Cấu trúc - kiến tạo bể Cửu Long 7IV. Lịch sử phát triển địa chất của bể Cửu Long 10V. Đặc điểm địa ...


Khóa luận Quy trình và thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành Phố Cao Lãnh

Khóa luận Quy trình và thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành Phố Cao Lãnh


Năm 1987 Luật đất đai đầu ti ên của nước tacó hiệu lực. Nghị quyết số 10 -NQ/TW của bộ Chính trị ng ày 05/04/1988 kh ẳng định việc chuyển nền nôngnghiệp tự cung tự cầu theo hướng sản xuất h àng hóa , phát tri ển kinh tế hộ giađình ở nông thôn tr ên cơ sở Nhà nước giao đất cho hộ gia đ ình sử dụng ổn ...


Tiểu luận Mối quan hệ giữa địa hình với các thành phần tự nhiên khác và việc thể hiện mối quan hệ này thể hiện ở địa hình Việt Nam

Tiểu luận Mối quan hệ giữa địa hình với các thành phần tự nhiên khác và việc thể hiện mối quan hệ này thể hiện ở địa hình Việt Nam


Địa hình có ảnh hưởng lớn đến thủy văn. Địa hình có thể làm thay đổi mật độ sông ngòi, diện tích lưu vực, chiều dài, độ dốc và tốc độ của dòng chảy.  Biểu hiện ở thủy văn Việt Nam - Do tính chất đồi núi bị cắt xẻ hình dạng hẹp ngang mạnh của lãnh thổ nên phần lớn các sông ở nước ta là những sông ngắ ...


Luận văn Lưới khống chế tọa độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000 khu thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk

Luận văn Lưới khống chế tọa độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000 khu thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk


- Có hai phương pháp thành lập đó là phương pháp lưới đường chuyền và phương pháp đo bằng công nghệ GPS.- Đồ hình lưới:+ Phương pháp lưới đường chuyền: tuyến đường chuyền đơn, lưới đường chuyền có điểm nút+ Phương pháp đo GPS: lưới tam giác dày đặc, chuỗi tam giác, chuỗi tứ giác hoặc các cặp điểm th ...


Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội

Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội


MỤC LỤCLời cảm ơn 1DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 2PHẦN MỞ ĐẦU 31. Đặt vấn đề 32. Mục đích 43. Yêu cầu 54. Phạm vi nghiên cứu 55. Phương pháp nghiên cứu 5PHẦN NỘI DUNG 71.1 Đất đai và quản lý nhà nước về đất đai trong chế độ sở hữu toàn dân ở nước ta 71.1.1 Đất đai 71.1.2 Vai trò của quản lý nhà nước ...


Đề tài Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất đai huyện Lai Vung giai đoạn 2005 - 2010 và dự báo đến năm 2015

Đề tài Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất đai huyện Lai Vung giai đoạn 2005 - 2010 và dự báo đến năm 2015


MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa . i Lời cam đoan. ii Lời cảm ơn . iii Mục lục . 1 Danh mục các cụm từ viết tắt . 4 MỞ ĐẦU . 5 Chương 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1. Đất đai . 7 1.1.1. Định nghĩa . 7 1.1.2. Vai trò . 7 1.2. Biến động đất đai . 8 1.2.1. Định nghĩa sử dụng đất đai . 8 1.2.2. Biến động đất đai, c ...


Đề tài Đánh giá tình trạng đất tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Đề tài Đánh giá tình trạng đất tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre


Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, thí nghiệm được thực hiện qua các bước sau:Bước 1: Đánh giá tổng quan hiện trạng vườn chôm chôm qua thảo luận với nông dân có vườn cây ăn trái lâu năm tại địa phương như kỹ thuật canh tác, phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chế độ tưới tiêu, năng suất và ...


Khóa luận Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan RB-3X, mỏ ruby, bồn trũng Cửu Long

Khóa luận Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan RB-3X, mỏ ruby, bồn trũng Cửu Long


mục lụcPHẦN CHUNGCHƯƠNG I: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỒN TRŨNG CỬU LONG 6I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 6II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 8III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC- KIẾN TẠO 121. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC 122. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO 13IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG VÀ THẠCH HỌC 171. THÀNH TẠO ĐÁ MÓNG TRƯỚC KAINOZOI 192. THÀNH TẠO TRẦM TÍCH KAIN ...