Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn cổ phần hoá của Công ty Chứng khoán Thăng Long

PHẦN I 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 1

I/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Chứng khoán Thăng Long 1

1/ Lịch sử hình thành và phát triển 1

2/ Tư cách pháp nhân: 1

3/ Triết lý và nguyên tắc kinh doanh 2

4/ Mục tiêu hoạt động: 3

5/ Các lĩnh vực hoạt động: 3

5.1/ Môi giới chứng khoán 3

5.2/ Tư vấn đầu tư chứng khoán 4

5.3/ Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 4

5.4/ Đăng ký và lưu ký chứng khoán. 4

5.5/ Dịch vụ bổ trợ: 4

6/Quá trình phát triển: 6

7/ Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yêú trong những năm gần đây 6

8/ Cơ cấu doanh thu: 7

9/ Hệ thống chi nhánh của Công ty Chứng khoán Thăng Long trên toàn quốc 7

II/ Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty Chứng khoán Thăng Long 8

1/ Lĩnh vực kinh doanh, nhiệm vụ kinh doanh 8

1.1/Nghiệp vụ môi giới chứng khoán : 9

1.2/Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: 10

1.3/ Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành: 10

1.4/ Nghiệp vụ tư vấn cổ phần hoá đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá: 11

1.5/Nghiệp vụ tư vấn niêm yết: 12

1.6/ Nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp: 12

2./ Cơ sở vật chất và trang thiết bị 13

3./Lao động: 13

4./Vốn kinh doanh: 14

5./ Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 16

6./ Các điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Thăng Long: 18

6.1/Các điểm mạnh trong hoạt động của công ty chứng khoán: 18

6.2/Các điểm còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán: 19

PHẦN II 21

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 21

I./ Thực trạng công tác tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Công ty Chứng khoán Thăng Long 21

1./ Thị trường và khách hàng mục tiêu 21

2./ Kết quả đạt được 23

3./ Quá trình thực hiện tư vấn cổ phần hoá của Công ty 24

3.1/ Nội dung tư vấn cổ phần hoá 25

3.2/ Quy trình thực hiện của công tác tư vấn cổ phần hoá của Công ty Chứng khoán Thăng Long 27

4./ Quá trình tiến hành tư vấn cổ phần hoá cho Công ty vận tải Biển Bắc (NOSCO) 37

II./ Đánh giá tổng quát về việc thực hiện tư vấn cổ phần hoá của Công ty Chứng khoán Thăng Long 50

1./ Những kết quả tích cực 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY