Đề và đáp án môn hóa thi đại học từ 2002 - 2009

Câu II: (ĐH: 1 điểm; CĐ: 1,5 điểm) Hỗn hợpA gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dưnước, được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dưqua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dưdung dịch H2SO4loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (Biết trong môi trường axit, MnO4ưbị khử thành Mn2+). Câu III: ( ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 1,5 điểm) Hợpchất hữu cơ A1mạch hở, không phân nhánh và chỉ chứa một loại nhóm chức, có công thức phân tử C8H14O4. Cho A1tác dụng với dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và một muối natri của axit hữu cơ B1. 1. Viết công thức cấu tạo của A1. Gọi tên A1và axit B1. Viết phương trình phản ứng. 2. Viết phương trình phản ứng điều chế tơ nilonư6,6 từ B1và một chất hữu cơ thích hợp. 3. Viết phương trình phản ứng điều chế nhựa phenolfomanđehit có cấu tạo mạch thẳng từ rượu metylic, một chất hữu cơ thích hợpvà các chất vô cơ cần thiết. Ghi rõ điều kiện phản ứng

Câu II: (ĐH: 1 điểm; CĐ: 1,5 điểm)

Hỗn hợpA gồm BaO, FeO, Al2O3

. Hòa tan A trong lượng dưnước, được dung dịch D và phần không tan

B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dưqua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dưdung dịch H2SO4loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (Biết trong môi trường axit, MnO4ưbị khử thành Mn2+).

Câu III: ( ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 1,5 điểm)

Hợpchất hữu cơ A1mạch hở, không phân nhánh và chỉ chứa một loại nhóm chức, có công thức phân tử C8H14O4. Cho A1tác dụng với dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3

OH và một muối natri của axit hữu cơ B1. 1. Viết công thức cấu tạo của A1. Gọi tên A

1và axit B

1. Viết phương trình phản ứng.

2. Viết phương trình phản ứng điều chế tơ nilonư6,6 từ B1và một chất hữu cơ thích hợp.

3. Viết phương trình phản ứng điều chế nhựa phenolfomanđehit có cấu tạo mạch thẳng từ rượu metylic, một chất hữu cơ thích hợpvà các chất vô cơ cần thiết. Ghi rõ điều kiện phản ứng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY