Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học 12

12. Loài ưu thế trong quần xã thùc vËt trªn cạn là:

A. Thực vật hạt kín B. Động vật có vú C. Thực vật hạt trần D. Thực vật một lá mầm

13. Nguyên nhân tạo ưu thế lai là do cá thể lai có cấu trúc di truyền:

A. ở trạng thái dị hợp

B. các gen trội có lợi

C. tập hợp nhiều gen trội

D. ở trạng thái dị hợp và tập hợp nhiều gen trôi có lợi (giả thuyết siêu trội)

14. Cú và chồn ở trong rừng là quan hệ:

A. Hội sinh B. Cạnh tranh khác loài C. Hợp tác D. Cộng sinh

15. Quá trình dịch mã gồm các giai đoạn:

A. Hoạt hóa axit amin, dịch mã và hình thành chuỗi polipeptit ( giai đoạn mở đầu, kéo dài và kết thúc)

B. Phiên mã, hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polipeptit

C. Phiên mã, dịch mã và tổng hợp chuỗi polipeptit

D. Phiên mã, tổng hợp các loại ARN và tổng hợp chuỗi polipeptit

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY