Đề tài Xử lý và chọn mẫu màu cho công đoạn in thử một mẫu in hoa tại nhà máy dệt Tân Tiến

Lời nói đầu 2

Phần I : Giới thiệu công nghệ sản xuất vải in hoa 5

1. Công nghệ in hoa 5

2. Giới thiệu bài toán 6

Phần II : Các phép biến đổi để lớp Film trùng khít nhau 8

I. Các khái niệm tổng quan của KT đồ hoạ 8

II. Phép biến đổi để các lớp Film trùng khít 10

1. Tạo lớp Film 10

2. Các phép toán điều chỉnh trùng khít 11

Phần III. Tìm hiểu một số File ảnh vàhê5 màu 18

I. Tìm hiểu một số file ảnh 18

II. Tìm hiểu về hệ màu 23

Phần IV. Tìm hiểu cơ sở dữ liệu của bài toán 25

1. Giới thiệu chung về việc chọn màu in hoa 25

2. Cơ sở dữ liệu 25

3. Tìm hiểu về đối tượng ADO 27

4. Xây dựng ứng dụng VB với ADO 27

5. Cài đặt và thiết lập tham chiếu đến ADO 28

Phần V : Thiết kế và cài đặt chương trình 29

1. Cấu trúc chương trình 29

2.Thực nghiệm chọn màu một mẫu hoa 30

3. Một số thủ tục chính trong chương trình 33

Phần VI : Nhận xét 54

Mục lục 55

Tài liệu tham khảo 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY