Đề tài Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server

MỤC LỤC MỤC LỤC 1DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 3LỜI NÓI ĐẦU 5CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 7I.1 Giới thiệu chung về công ty: 7I.2 Sơ đồ tổ chức của công ty: 9CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10II.1 Thương mại điện tử: 10II.1.1 Thương mại điện tử là gì: 10II.1.2 Lợi ích của thương mại điện tử : 13II.1.3 Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng : 13II.2 Tìm hiểu về Website 14II.2. 1 Website là gì? 14II.2. 2 Yêu cầu tối thiểu của một Website : 15II.2.3 Tên miền và Webhosting : 15II.2.4 Các bước xây dựng Website : 15II.2.5 Chi phí xây dựng Website : 16II.3 Ngôn ngữ ASP.NET 17II.3.1 Giới thiệu về ASP.NET : 17II.3.2 Cấu hình ASP.NET : 18II.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 20II.4.1 Giới thiệu SQL Server 2000 : 20II.4. 2 Các phiên bản của SQL Server: 21II.5 Một số cơ sở nghiên cứu khác 21II.5.1 JavaScript: 21II.5.2 CSS: 22CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23III.1 Mô tả bài toán, đưa ra yêu cầu 23III.1.1 Mô tả bài toán: 23III.1.2 Yêu cầu bài toán: 24III.2 Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống 25H2. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống. 25III.3 Biểu đồ luồng dữ liệu 26III.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 26H3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. 26III.3.2 Biều đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: 26III.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh hoạt động thành viên : 27III.3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh hoạt động quản trị : 28III.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 28III.4.1 Các bước trong thiết kế cơ sở dữ liệu cho một hệ thống : 28III.4.2 Cơ sở dữ liệu cho trang web: 30III.4.3 Mối quan hệ giữa các bảng : 33CHƯƠNG IV THIẾT KẾ GIAO DIỆN 34IV.1 Giao diện cho người sử dụng : 34IV.2 Giao diện cho người quản trị 44KẾT LUẬN 48TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 3

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 7

I.1 Giới thiệu chung về công ty: 7

I.2 Sơ đồ tổ chức của công ty: 9

CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10

II.1 Thương mại điện tử: 10

II.1.1 Thương mại điện tử là gì: 10

II.1.2 Lợi ích của thương mại điện tử : 13

II.1.3 Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng : 13

II.2 Tìm hiểu về Website 14

II.2. 1 Website là gì? 14

II.2. 2 Yêu cầu tối thiểu của một Website : 15

II.2.3 Tên miền và Webhosting : 15

II.2.4 Các bước xây dựng Website : 15

II.2.5 Chi phí xây dựng Website : 16

II.3 Ngôn ngữ ASP.NET 17

II.3.1 Giới thiệu về ASP.NET : 17

II.3.2 Cấu hình ASP.NET : 18

II.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 20

II.4.1 Giới thiệu SQL Server 2000 : 20

II.4. 2 Các phiên bản của SQL Server: 21

II.5 Một số cơ sở nghiên cứu khác 21

II.5.1 JavaScript: 21

II.5.2 CSS: 22

CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23

III.1 Mô tả bài toán, đưa ra yêu cầu 23

III.1.1 Mô tả bài toán: 23

III.1.2 Yêu cầu bài toán: 24

III.2 Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống 25

H2. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống. 25

III.3 Biểu đồ luồng dữ liệu 26

III.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 26

H3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. 26

III.3.2 Biều đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: 26

III.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh hoạt động thành viên : 27

III.3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh hoạt động quản trị : 28

III.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 28

III.4.1 Các bước trong thiết kế cơ sở dữ liệu cho một hệ thống : 28

III.4.2 Cơ sở dữ liệu cho trang web: 30

III.4.3 Mối quan hệ giữa các bảng : 33

CHƯƠNG IV THIẾT KẾ GIAO DIỆN 34

IV.1 Giao diện cho người sử dụng : 34

IV.2 Giao diện cho người quản trị 44

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY