Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý hàng tồn kho

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Phương pháp luận về HTTT. 2

1. Các khái niệm cơ bản về HTTT. 2

1.1 Khái niệm về dữ liệu và thông tin. 2

1.2 HTTT. 2

1.2.1 Phân loại HTTT trong tổ chức doanh nghiệp. 2

1.2.2 Mô hình biểu diễn HTTT. 3

1.3 Cơ sở dữ liệu (CSDL). 3

2. Phân tích, thiết kế một HTTT. 4

2.1 Mô hình của phân tích, thiết kế 1 HTTT. 4

2.2 Các phương pháp thường dùng để phát triển 1 HTTT. 4

2.3 Các công đoạn của phát triển 1 hệ thống. 6

2.3.2 Phân tích chi tiết. 6

2.3.3 Thiết kế logic. 6

2.3.4 Đề xuất các phương án của HTTT mới. 7

2.3.5 Thiết kế vật lý ngoài. 7

2.3.6 Triển khai HTTT. 8

2.3.7 Cài đặt, bảo trì hệ thống. 8

3. HTTT quản lý hàng tồn kho. 8

4. Giới thiệu hệ quản trị CSDL Access và ngôn ngữ lập trình VB. 9

4.1 Hệ quản trị CSDL. 9

4.2 Ngôn ngữ lập trình VB. 9

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý hàng tồn kho. 10

2.1. Phân tích hệ thống thông tin. 10

2.1.1. Sơ đồ chức năng kinh doanh. (BFD). 10

2.1.2. Sơ đồ luồng thông tin. (DFD). 11

2.1.3. Sơ đồ luồng dữ liệu (IFD). 13

2.2. Thiết kế hệ thống thông tin. 14

2.2.1. Thiết kế CSDL. 14

2.2.2. Thiết kế giải thuật. 17

2.2.3. Thiết kế giao diện. 18

Kết luận 24

Tài liệu tham khảo 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY