Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý điểm trường trung học phổ thông Hoài Đức A

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 1MỤC LỤC 2Phần I: MỞ ĐẦU 5Phần II: NỘI DUNG 61. Cơ Sở Lý Thuyết 61.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu access 61.2. Bảng dữ liệu 71.2.1. Cơ sở lý luận 71.2.2.Xây dựng cấu trúc bảng 71.2.3. Thiết lập quan hệ 91.2.4. Nhập dữ liệu cho bảng 102. Thiết kế truy vấn dữ liệu ( query) 112.1. Cơ sở lý luận 112.2. Các bước thiết kế truy vấn 123. Thiết kế giao diện (form) 153.1. Khái niệm về form 153.2. Các bước tạo form 154. Thiết kế báo cáo (report) 194.1. Cơ sở lý luận 19 4.2. Các bước thiết kế báo cáo 19Phần III: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 211.1. Giới thiệu bài toán 211.2. Công tác quản lý bán hàng 211.3. Xác định chức năng của chương trình 211.3.1. Chức năng 211.3.2. Sơ đồ phân rã chức năng 221.4. Thiết kế dữ liệu 231.4.2. Thiết kế dữ liệu 23Phần III: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 29 2.1. Đăng nhập trước khi vào chương trình .292.2. Giao diện của chương trình 292.3. Giới thiệu các chức năng của chương trình 302.3.1. Chức năng nhập điểm 302.3.2 Chức năng nhập thông tin học sinh 312.3.3. Chức năng thông tin lớp học 322.3.4. Chức năng nhập môn học 322.3.5. Chức năng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 332.3.6 . Chức năng sửa điểm thi 34 2.3.7. Chức năng sửa thông tin học sinh 34  2.3.8. Chức năng sửa thông tin lớp học 352.3.9. Chức năng sửa môn học 352.3.10. Chức năng sửa rèn luyện 36Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37Phần IV: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

MỤC LỤC 2

Phần I: MỞ ĐẦU 5

Phần II: NỘI DUNG 6

1. Cơ Sở Lý Thuyết 6

1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu access 6

1.2. Bảng dữ liệu 7

1.2.1. Cơ sở lý luận 7

1.2.2.Xây dựng cấu trúc bảng 7

1.2.3. Thiết lập quan hệ 9

1.2.4. Nhập dữ liệu cho bảng 10

2. Thiết kế truy vấn dữ liệu ( query) 11

2.1. Cơ sở lý luận 11

2.2. Các bước thiết kế truy vấn 12

3. Thiết kế giao diện (form) 15

3.1. Khái niệm về form 15

3.2. Các bước tạo form 15

4. Thiết kế báo cáo (report) 19

4.1. Cơ sở lý luận 19

4.2. Các bước thiết kế báo cáo 19

Phần III: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 21

1.1. Giới thiệu bài toán 21

1.2. Công tác quản lý bán hàng 21

1.3. Xác định chức năng của chương trình 21

1.3.1. Chức năng 21

1.3.2. Sơ đồ phân rã chức năng 22

1.4. Thiết kế dữ liệu 23

1.4.2. Thiết kế dữ liệu 23

Phần III: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 29

2.1. Đăng nhập trước khi vào chương trình .29

2.2. Giao diện của chương trình 29

2.3. Giới thiệu các chức năng của chương trình 30

2.3.1. Chức năng nhập điểm 30

2.3.2 Chức năng nhập thông tin học sinh 31

2.3.3. Chức năng thông tin lớp học 32

2.3.4. Chức năng nhập môn học 32

2.3.5. Chức năng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 33

2.3.6 . Chức năng sửa điểm thi 34

2.3.7. Chức năng sửa thông tin học sinh 34

2.3.8. Chức năng sửa thông tin lớp học 35

2.3.9. Chức năng sửa môn học 35

2.3.10. Chức năng sửa rèn luyện 36

Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37

Phần IV: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY