Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin lập đơn đặt hàng tại công ty đầu tư và thương mại thế hệ Tương Lai

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KHẢO SÁT ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ TƯƠNG LAI 1. Các thông tin pháp nhân của công ty 2. Chức năng của công ty 3. Sơ đồ tổ chức của công ty FG 4. Tình trạng áp dụng tin học trong công ty FG II. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Tên đề tài 2. Lý do lựa chọn đề tài 3. Mục tiêu của đề tài CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN I. THÔNG TIN – HỆ THỐNG THÔNG TIN 1. Thông tin 2. Hệ thống thông tin 3. Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức 4. Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin II. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin 2. Các công đoạn phát triển một hệ thống thông tin III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1. Mục tiêu của giai đoạn phân tích hệ thống 2. Các phương pháp thu thập thông tin 3. Các bước xây dựng hệ thống thông tin quản lý IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 1. Giai đoạn phân tích hệ thống 2. Phân tích chi tiết hệ thống thông tin 3. Giai đoạn thiết kế chi tiết hệ thống V. NỘI DUNG BÀI TOÁN LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG 1. Quy trình hoạt động của hệ thống bán hàng theo đơn đặt hàng 2. Giải pháp phần mềm CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ TƯƠNG LAI I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1. Sơ đồ luồng thông tin (IFD) của hệ thống 2. Mô hình chức năng nghiệp vụ của hệ thống 3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống III. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 2. Thiết kế giải thuật 3. Thiết kế giao diện xử lý 4. Kết quả thử nghiệm chương trình 5. Một số màn hình giao diện chính KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KHẢO SÁT ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ TƯƠNG LAI

1. Các thông tin pháp nhân của công ty

2. Chức năng của công ty

3. Sơ đồ tổ chức của công ty FG

4. Tình trạng áp dụng tin học trong công ty FG

II. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài

2. Lý do lựa chọn đề tài

3. Mục tiêu của đề tài

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

I. THÔNG TIN – HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Thông tin

2. Hệ thống thông tin

3. Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức

4. Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin

II. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

1. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin

2. Các công đoạn phát triển một hệ thống thông tin

III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

1. Mục tiêu của giai đoạn phân tích hệ thống

2. Các phương pháp thu thập thông tin

3. Các bước xây dựng hệ thống thông tin quản lý

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Giai đoạn phân tích hệ thống

2. Phân tích chi tiết hệ thống thông tin

3. Giai đoạn thiết kế chi tiết hệ thống

V. NỘI DUNG BÀI TOÁN LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG

1. Quy trình hoạt động của hệ thống bán hàng theo đơn đặt hàng

2. Giải pháp phần mềm

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HỆ TƯƠNG LAI

I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Sơ đồ luồng thông tin (IFD) của hệ thống

2. Mô hình chức năng nghiệp vụ của hệ thống

3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống

III. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2. Thiết kế giải thuật

3. Thiết kế giao diện xử lý

4. Kết quả thử nghiệm chương trình

5. Một số màn hình giao diện chính

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY