Đề tài Xây dựng hệ thống mạng công ty nhân lực Việt và giải pháp nâng cấp, bảo trì máy tính

Mục Lục Lời Cảm Ơn 5Phần I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 6Phần II. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 7I. Khảo sát 72. Hiện trạng máy của công ty 83. Cấu hình máy server 9Phần III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 10I. Cơ sở lý thuyết 10II. Cách phân phối các máy 11III. Mô hình logic của các máy như sau: 111. Sơ đồ thiết kế 11a. Mạng dạng hình sao (Star topology) 12b.Một số so sánh thuận lợi trong việc chọn topo hình sao so với các topo khác 132. Sơ đồ logic của các máy 15Phần IV: Lắp đặt và xây dựng hệ thống mạng 16Chương I: Xây dựng server 16I. Cài đặt hệ điều hành window server 2003 161. Mục đích 162. Cài đặt 161. Mục đích cài đặt Domain Controller 182. Cài đặt 19Chương II: Thiết lập và phân quyền cho các thư mục và user 22I.Mục đích 221Cấu hình File server 22a. Share folder Data 24b. Hồ sơ của phòng ban nào thì phòng ban đó quản lý 25c. Các user chỉ có thể xóa tài nguyên do chính mình tạo ra 352. Cấu hình Print server (Máy in hiệu HP 2000C) 39a. Cài đặt Local printer (Thực hiện tại PC01) 39b. Cài đặt Network printer (Thực hiện tại PC02) 42c. Độ ưu tiên – Phân quyền (Thực hiện tại PC01) 44Chương V: Cài đặt cấu hình ADSL router 50I. Mục đích cài đặt cấu hình ADSL router 50II. Một số loại Router 501. Giới thiệu các thành phần cơ bản của router ADSL 50III. Những thông số và đặc tính kỹ thuật trong ADSL Router 53IV. Cài đặt cấu hình router ADSL 57Phần VI. Một số giải pháp bảo vệ mạng và nâng cấp bảo trì máy tính 61Chương I. Giải pháp bảo vệ mạng nội bộ 611. Nhu cầu bảo vệ thông tin 622. Bảo vệ dữ liệu 633.Bảo vệ các tài nguyên sử dụng trên mạng 634. Bảo vệ danh tiếng của cơ quan 63II. Các kiểu tấn công mạng 1. Tấn công trực tiếp 632. Nghe trộm 643. Giả mạo địa chỉ 654. Vô hiệu các chức năng của hệ thống 655. Lỗi của người quản trị hệ thống 656. Tấn công vào yếu tố con ngời 65III. Một số chức năng chính của Firewall 661. Firewall là gì ? 662. Chức năng chính 66a. Các thành phần 66b. Nguyên lý 67Chương II. Giải pháp nâng cấp bảo trì máy tính 85I. Những điều cần biết khi lắp máy tính 851. Ưu điểm: 862. Khuyết điểm: 86II. LẮP RÁP CÁC PHẦN CƠ BẢN ĐỂ TEST MÁY: 871. Kiểm tra bộ nguồn: 872. Ráp ổ đĩa: 873. Ráp mainboard: 874. Ráp ram: 875. Ráp các dây cắm của thùng máy: 886. Ráp card: 887. Ráp CPU: 888. Ráp cáp tín hiệu của ổ đĩa: 899. Ráp dây cáp điện cho ổ đĩa: 8910. Ráp cáp cấp điện cho Mainboard: 8911. Chú ý: 89III. Khởi động lần đầu tiên: 89IV. Ráp bổ sung để hoàn chỉnh máy: 90V. Khởi động lại và kiểm tra kỹ lưỡng: 91Chương III. Một số giải pháp tăng tốc máy tính 91Chương IV. Các giải pháp bảo vệ phần cứng 95I. Vị trí đặt máy 95II. Nguồn điện 95III. Cách tắt và bật máy tính 95IV. Tránh xa bụi và nước 96V. Sử dụng không đúng cách 96VI. TỰ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH 96Phần VII: Khai thác và nâng cấp hệ thống 98I. Ứng dụng 98II. Khai thác và nâng cấp hệ thống 98

Mục Lục

Lời Cảm Ơn 5

Phần I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 6

Phần II. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 7

I. Khảo sát 7

2. Hiện trạng máy của công ty 8

3. Cấu hình máy server 9

Phần III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 10

I. Cơ sở lý thuyết 10

II. Cách phân phối các máy 11

III. Mô hình logic của các máy như sau: 11

1. Sơ đồ thiết kế 11

a. Mạng dạng hình sao (Star topology) 12

b.Một số so sánh thuận lợi trong việc chọn topo hình sao so với các topo khác 13

2. Sơ đồ logic của các máy 15

Phần IV: Lắp đặt và xây dựng hệ thống mạng 16

Chương I: Xây dựng server 16

I. Cài đặt hệ điều hành window server 2003 16

1. Mục đích 16

2. Cài đặt 16

1. Mục đích cài đặt Domain Controller 18

2. Cài đặt 19

Chương II: Thiết lập và phân quyền cho các thư mục và user 22

I.Mục đích 22

1Cấu hình File server 22

a. Share folder Data 24

b. Hồ sơ của phòng ban nào thì phòng ban đó quản lý 25

c. Các user chỉ có thể xóa tài nguyên do chính mình tạo ra 35

2. Cấu hình Print server (Máy in hiệu HP 2000C) 39

a. Cài đặt Local printer (Thực hiện tại PC01) 39

b. Cài đặt Network printer (Thực hiện tại PC02) 42

c. Độ ưu tiên – Phân quyền (Thực hiện tại PC01) 44

Chương V: Cài đặt cấu hình ADSL router 50

I. Mục đích cài đặt cấu hình ADSL router 50

II. Một số loại Router 50

1. Giới thiệu các thành phần cơ bản của router ADSL 50

III. Những thông số và đặc tính kỹ thuật trong ADSL Router 53

IV. Cài đặt cấu hình router ADSL 57

Phần VI. Một số giải pháp bảo vệ mạng và nâng cấp bảo trì máy tính 61

Chương I. Giải pháp bảo vệ mạng nội bộ 61

1. Nhu cầu bảo vệ thông tin 62

2. Bảo vệ dữ liệu 63

3.Bảo vệ các tài nguyên sử dụng trên mạng 63

4. Bảo vệ danh tiếng của cơ quan 63

II. Các kiểu tấn công mạng 1. Tấn công trực tiếp 63

2. Nghe trộm 64

3. Giả mạo địa chỉ 65

4. Vô hiệu các chức năng của hệ thống 65

5. Lỗi của người quản trị hệ thống 65

6. Tấn công vào yếu tố con ngời 65

III. Một số chức năng chính của Firewall 66

1. Firewall là gì ? 66

2. Chức năng chính 66

a. Các thành phần 66

b. Nguyên lý 67

Chương II. Giải pháp nâng cấp bảo trì máy tính 85

I. Những điều cần biết khi lắp máy tính 85

1. Ưu điểm: 86

2. Khuyết điểm: 86

II. LẮP RÁP CÁC PHẦN CƠ BẢN ĐỂ TEST MÁY: 87

1. Kiểm tra bộ nguồn: 87

2. Ráp ổ đĩa: 87

3. Ráp mainboard: 87

4. Ráp ram: 87

5. Ráp các dây cắm của thùng máy: 88

6. Ráp card: 88

7. Ráp CPU: 88

8. Ráp cáp tín hiệu của ổ đĩa: 89

9. Ráp dây cáp điện cho ổ đĩa: 89

10. Ráp cáp cấp điện cho Mainboard: 89

11. Chú ý: 89

III. Khởi động lần đầu tiên: 89

IV. Ráp bổ sung để hoàn chỉnh máy: 90

V. Khởi động lại và kiểm tra kỹ lưỡng: 91

Chương III. Một số giải pháp tăng tốc máy tính 91

Chương IV. Các giải pháp bảo vệ phần cứng 95

I. Vị trí đặt máy 95

II. Nguồn điện 95

III. Cách tắt và bật máy tính 95

IV. Tránh xa bụi và nước 96

V. Sử dụng không đúng cách 96

VI. TỰ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH 96

Phần VII: Khai thác và nâng cấp hệ thống 98

I. Ứng dụng 98

II. Khai thác và nâng cấp hệ thống 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY