Đề tài Xây dựng diễn đàn trên web - Web Forum

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1

Đặt vấn đề 3

I. Giới thiệu chung 3

II.Hướng xây dựng chương trình 4

CHƯƠNG 2

Các công cụ trợ giúp 5

I. Yêu cầu về môi trường làm việc của ứng dụng 5

II. Các công cụ trợ giúp trong lập trình 6

1. Jscript (Javascript) 6

2. VBScript (visual basic script) 6

3. ASP (active server page) 6

4. Visual InterDev (visual Internet Development) 8

5 . DHTML (dynamic html) 10

CHƯƠNG 3

Phân tích chương trình 11

I. Tổng quát về chức năng của diễn đàn trên web 11

II. Các vấn đề cần giải quyết khi xây dựng chương trình 12

1. Phân cấp ngưòi sử dụng 12

Sơ đồ qui trình hoạt động của các trang trong ứng dụng web forum 14

2. Hoạt động cuẩ chương trình 15

CHƯƠNG 4

Phân tích thiết kế hệ thống 17

I. Những thông tin cần quản lý trên cơ sở dữ liệu 17

II. Phân tích và thiết kế 18

1. Sơ đồ dòng dữ liệu 18

2. Dữ liệu thu thập được 21

3. Các cấu trúc kiểu 21

Mô hình thực thể kết hợp 24

Mô hình quan niêm dữ liệu 24

Chuyễn đổi mô hình quan niệm dữ liệu thành mô hình logic dữ liệu tệp 25

CHƯƠNG 5

Xây dựng chương trình 26

I. Quản lý các bài gởi lên diễn đàn 26

II. Xữ lý yêu cầu của người chưa đăng ký 29

1. Xem bài 30

2. Xem nội dung một bài 32

3. Gởi bài 32

4. Đăng ký trỏ thành thành viên của forum 33

5. Tìm kiếm 34

III. Xử lý yêu cầu của người đăng ký 39

IV. Xử lý yêu cầu của ngưòi quản lý 40

1. Xoá bài 40

2. Thêm người sử dụng 41

3. Xoá người sử dụng 42

4. Thêm chủ đề 42

5. Xoá chủ đề 43

Tính bảo mật cuẩ hệ thống 44

CHƯƠNG 6

Kết luận, đánh giá kết quả 45

Tài liệu tham khảo 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY