Đề tài Xây dựng cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1

B. PHẦN NỘI DUNG 2

CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CƠ BẢN 2

1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. 2

1.1. Khái niệm về cơ chế thị trường 2

1.2. Những đặc trưng cơ bản của cơ chế thị trường. 3

1.3. Giá cả thị trường – tín hiệu của cơ chế thị trường 4

1.4 Những ưu khuyết điểm của cơ chế thị trường 7

1.4.1. Những ưu điểm: 7

1.4.2. Những hạn chế. 8

2 . SỰ QUẢN LÝ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 9

2.1 Sự cần thiết khách quan : 9

2.2 Sự quản lý của nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường vận động theo cơ chế thị trường hiện nay. 11

CHƯƠNG II: NHỮNG THỰC TRẠNG VA GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 14

1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 14

1.1. Thành tựu. 14

1.2. Những hạn chế. 18

2. GIẢI PHÁP. 21

PHẦN KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY