Đề tài Xây dựng chương trình phát thanh diễn đàn Tuổi Trẻ

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1I. Tính cấp thiết của việc xây dựng chương trình 1II. Mục đích, nhiệm vụ 2III. Giới hạn phạm vi khảo sát xây dựng kịch bản 3IV. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 31. Cơ sở lý luận 32. Phương pháp nghiên cứu 3V. Ý nghĩa khoa học của việc xây dựng chương trình 3Phần II: chương trình Diễn đàn Tuổi trẻ 4I. Khái niệm chung nhất về diễn đàn 4II. Đôi nét về chương trình Diễn đàn Tuổi trẻ 51. Định nghĩa về chương trình 52. Mục đích của chương trình 63. Đối tượng chính của chương trình 64. Đặc điểm, đặc trưng của chương trình DĐTT 84.1. Kết hợp giữa tính chất diễn đàn với tính báo chí 84.1.1. Tính chất diễn đàn 84.1.2. Tính Báo chí 84.2. DĐTT là một chương trình diễn đàn phát thanh nên phát huy tối đa ngôn ngữ nói 95. Vị trí của chương trình Diễn đàn Tuổi trẻ trong phòng chương trình, Ban Thời sự, Đài tiếng nói Việt Nam 96. Vai trò và chức năng của chương trình DĐTT 117. Một số nhận xét về chương trình DĐTT 12Phần III: Quy trình sản xuất chương trình Diễn đàn tuổi trẻ 14I. Mô hình hóa quy trình sản xuất 141. Mô hình 142. Giải thích mô hình 152.1. Ý tưởng chương trình 152.2. Thu thập tin bài để xây dựng chương trình 153. Voxpop 172.3. Xây dựng kịch bản cho chương trình 172.4. Hoàn thiện chương trình 182.5. Kết luận 19II. Vấn đề nhân sự 191. Tạo diễn 212. Trợ lý 223. Phóng viên, biên tập viên 234. Người dẫn chương trình: (MC) 235. Kỹ thuật viên 24III. Một số kinh nghiệm và giải pháp từ thực tiễn 251. Những khó khăn 252. Phương án giải quyết 263. Một số đề đạt 26Kết Luận 28Tài Liệu Tham Khảo 30

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

I. Tính cấp thiết của việc xây dựng chương trình 1

II. Mục đích, nhiệm vụ 2

III. Giới hạn phạm vi khảo sát xây dựng kịch bản 3

IV. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 3

1. Cơ sở lý luận 3

2. Phương pháp nghiên cứu 3

V. Ý nghĩa khoa học của việc xây dựng chương trình 3

Phần II: chương trình Diễn đàn Tuổi trẻ 4

I. Khái niệm chung nhất về diễn đàn 4

II. Đôi nét về chương trình Diễn đàn Tuổi trẻ 5

1. Định nghĩa về chương trình 5

2. Mục đích của chương trình 6

3. Đối tượng chính của chương trình 6

4. Đặc điểm, đặc trưng của chương trình DĐTT 8

4.1. Kết hợp giữa tính chất diễn đàn với tính báo chí 8

4.1.1. Tính chất diễn đàn 8

4.1.2. Tính Báo chí 8

4.2. DĐTT là một chương trình diễn đàn phát thanh nên phát huy tối đa ngôn ngữ nói 9

5. Vị trí của chương trình Diễn đàn Tuổi trẻ trong phòng chương trình, Ban Thời sự, Đài tiếng nói Việt Nam 9

6. Vai trò và chức năng của chương trình DĐTT 11

7. Một số nhận xét về chương trình DĐTT 12

Phần III: Quy trình sản xuất chương trình Diễn đàn tuổi trẻ 14

I. Mô hình hóa quy trình sản xuất 14

1. Mô hình 14

2. Giải thích mô hình 15

2.1. Ý tưởng chương trình 15

2.2. Thu thập tin bài để xây dựng chương trình 15

3. Voxpop 17

2.3. Xây dựng kịch bản cho chương trình 17

2.4. Hoàn thiện chương trình 18

2.5. Kết luận 19

II. Vấn đề nhân sự 19

1. Tạo diễn 21

2. Trợ lý 22

3. Phóng viên, biên tập viên 23

4. Người dẫn chương trình: (MC) 23

5. Kỹ thuật viên 24

III. Một số kinh nghiệm và giải pháp từ thực tiễn 25

1. Những khó khăn 25

2. Phương án giải quyết 26

3. Một số đề đạt 26

Kết Luận 28

Tài Liệu Tham Khảo 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY