Đề tài Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về công tác xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất 3

I./ Khái niệm và nội dung của quản trị sản xuất : 3

II / Khái niệm chiến lược và nội dung của chiến lược 7

2.1 / Khái niệm chiến lược 7

2.2/ Phân loại chiến lược 8

III / Nội dung phân tích chiến lược 9

3.1/ Phân tích môi trường kinh doanh 9

3.2/ Phân tích mối đe dọa của đối thủ mới và cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện có 10

3.3/ Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế 10

3.4/ Phân tích quyền lực khách hàng 10

3.5/ Phân tích quyền lực của nhà cung cấp 11

3.6/ Phân tích nội bộ 11

IV/ Quá trình hoạch định chiến lược 11

V/ Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược 12

CHƯƠNG II: Phân tích các tác động của môi trường tới việc xây dựng chiến lược sản xuất .13

I/ Vài nét chung về Công ty vận tải Dầu khí 13

1.1./ Tên và địa chỉ của doanh nghiệp 13

1.2 / Giám đốc hiện tại của Công ty : Ông Bùi Thọ Mạnh 13

1.3 / Địa chỉ : 13

1.4 / Cơ sở pháp lý thành lập của Công ty : 14

1.5 / Loại hình doanh nghiệp : 14

1.6 / Nhiệm vụ của doanh nghiệp : 14

1.7 / Lịch sử phát triển của Công ty qua các thời kỳ : 15

1.8 / Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty 16

II/ Phân tích các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đến tình hình sản xuất của công ty. 17

2.1/ Tình hình Thế giới 17

2.2/ Tình hình phát triển đội tàu vận tải dầu khí trong khu vực: 23

2.3/ Tình hình sản xuất và vận chuyển dầu khí của Việt Nam 25

III/ Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp . .27

3.1/ Năng lực vận tải dầu thô, xăng dầu, LPG, nhựa đường và hóa chất trong nước . 27

3.1.1/ Năng lực vận tải dầu thô 27

3.1.2/ Năng lực vận tải Xăng dầu 27

3.1.3/ Năng lực vận tải LPG 29

3.1.4/ Năng lực vận tải Nhựa đường 31

3.1.5/ Năng lực vận tải hóa chất 32

3.2/ Phân tích khả năng thị phần 32

3.2.1/ Thị phần vận chuyển dầu thô 32

3.2.2/ Thị phần vận chuyển xăng dầu 33

3.3/ Thị phần vận chuyển LPG 36

3.4/ Thị phần vận chuyển nhựa đường 38

3.5/ Vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khác 38

IV/ Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Công ty vận tải Dầu khí . .40

Chương III/ Hoạch định chiến lược sản xuất của Công ty vận tải dầu khí .42

I/ Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược .42

II/ Các mục tiêu cụ thể của Công ty .42

2.1/ Mục tiêu phát triển thị trường .42

2.2/ Mục tiêu phát triển công nghệ .43

2.3/ Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực .43

2.4/ Mục tiêu khai thác đội tàu .43

III/ Hoạch định chiến lược .44

3.1/ Ma trận SWOT của Công ty Vận tải Dầu khí .44

3.2/ Kế hoạch phát triển đội tàu 2006- 2015, định hướng đến 2025 46

3.2.1/ Đội tàu dầu thô .46

3.2.2/ Đội tàu vận tải xăng dầu .47

3.2.3/ Đội tàu vận tải LPG 48

3.2.4/ Đội tàu vận tải nhựa đường .49

3.2.5/ Đội tàu vận tải hóa chất .49

IV/ Tổng hợp kế hoạch phát triển đội tàu 2006- 2015, định hướng 2025 .49

4.1/Giai đoạn 2006- 2015 .50

4.2/ Định hướng đến 2025 50

Chương III: Một số giải pháp thực hiện chiến lược 52

I/ Một số giải pháp thực hiện .52

1.1/ Lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp 52

1.2/ Phân tích và lựa chọn hình thứuc vay vốn 52

1.3/ Cần thu thập thông tin và sử lý thông tin .53

1.4/ Tiến hành xây dựng tiến độ mua tàu và phân công trách nhiệm cho từng bộ phận .53

II/ Kết luận và kiến nghị .56

III/ Thu hoạch .58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY