Đề tài Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí

LỞI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về công tác xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất 3

I./ Khái niệm và nội dung của quản trị sản xuất : 3

1.1/ Khái niệm quản trị sản xuất 3

1.2/ Nội dung của Quản trị sản xuất : 3

a / Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất 3

b / Dự đoán cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ 3

c / Lựa chọn địa điểm và bố trí mặt bằng doanh nghiệp 4

d / Lựa chọn sản phẩm hoặc công nghệ của doanh nghiệp 4

e / Quản trị vật liệu và quản trị hàng tồn kho 5

f / Xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp 5

g / Quản trị tiến độ và kiểm soát sản xuất 6

h / Quản trị chất lượng 6

k / Quản trị tiêu thụ sản phẩm 7

II / Khái niệm chiến lược và nội dung của chiến lược 7

2.1 / Khái niệm chiến lược 7

2.2/ Phân loại chiến lược 8

III / Nội dung phân tích chiến lược 9

3.1/ Phân tích môi trường kinh doanh 9

3.2/ Phân tích mối đe dọa của đối thủ mới và cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện có 10

3.3/ Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế 10

3.4/ Phân tích quyền lực khách hàng 10

3.5/ Phân tích quyền lực của nhà cung cấp 10

3.6/ Phân tích nội bộ 10

IV/ Quá trình hoạch định chiến lược 11

V/ Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược 11

CHƯƠNG II: Tình trạng thực tế về việc xây dựng chiến lược của Công ty Vận tải dầu khí 13

I/ Vài nét chung về Công ty vận tải Dầu khí 13

1.1./ Tên và địa chỉ của doanh nghiệp 13

1.2 / Giám đốc hiện tại của Công ty : Ông Bùi Thọ Mạnh 13

1.3 / Địa chỉ : 13

1.4 / Cơ sở pháp lý thành lập của Công ty : 14

1.5 / Loại hình doanh nghiệp : 14

1.6 / Nhiệm vụ của doanh nghiệp : 14

1.7 / Lịch sử phát triển của Công ty qua các thời kỳ : 15

1.8 / Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty 15

II/ Tình hình xây dựng chiến lược phát triển đội tàu giai đoạn 2006- 2015, định hướng đến 2025 của Công ty. 16

1 / Tình hình sản xuất và vận chuyển dầu khí Thế giới, khu vực và trong nước 17

1.1/ Tình hình Thế giới 17

1.2/ Tình hình phát triển đội tàu vận tải dầu khí trong khu vực: 23

1.3/ Tình hình sản xuất và vận chuyển dầu khí của Việt Nam 25

2/ Năng lực vận tải dầu thô, xăng dầu, LPG, sản phẩm lọc dầu và hóa chất trong nước . 26

2.1/ Năng lực vận tải dầu thô 26

2.2/ Năng lực vận tải Xăng dầu 27

2.3/ Năng lực vận tải LPG 29

2.4/ Năng lực vận tải Nhựa đường 31

2.5/ Năng lực vận tải hóa chất 31

3/ Phân tích khả năng thị phần 32

3.1/ Thị phần vận chuyển dầu thô 32

3.2/ Thị phần vận chuyển xăng dầu 34

3.3/ Thị phần vận chuyển LPG 36

3.4/ Thị phần vận chuyển nhựa đường 38

3.5/ Vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khác 38

4./ Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển đội tàu 40

III/ Kế hoạch phát triển đội tàu 2006- 2015, định hướng 2025 của Công ty 40

3.1/ Đội tàu vận tải dầu thô 40

3.2/ Đội tàu vận tải xăng dầu 41

3.3/ Đội tàu vận tải LPG: 42

3.4/ Đội tàu vận tải nhựa đường: 43

3.5/ Đội tàu vận tải hóa chất: 43

IV/ Tổng hợp kế hoạch phát triển đội tàu vận tải Dầu khí giai đoạn 2006- 2015,định hướng 2025 của Công ty 43

4.1/ Giai đoạn 2006- 2015. 43

4.2/ Định hướng phát triển đội tàu đến 2005 44

5./ Kết luận chung cho chiến lược phát triển đội tàu giai đoạn 2006-2015,định hướng đến 2025. 45

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của Chiến lược và thu hoạch của bản thân 47

I/ Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của Chiến lược phát triển đội tàu 47

1.1/ Lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp 47

1.2/ Phân tích và lựa chọn hình thức vay vốn 47

1.3/ Cần thu thập thông tin và sử lý thông tin 48

II/ Thu hoạch sau thời gian thực tập 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY