Đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN. 5

1.1. Khái niệm chiến lược là gì . 5

1.2. Hoạch định chiến lược . 5

1.2.1. Khái niệm hoạch định chiến lược:. 5

1.2.2. Ý nghĩa của việc hoạch định chiến lược . 6

1.3. Phân loại chiến lược:. 7

1.3.1. Chiến lược Tổng thể. 7

1.3.2. Chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp. 11

1.3.3. Chiến lược cấp chức năng. 13

1.4. Vai trò của chiến lược đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong

bối cảnh kinh tế toàn cầu. 15

1.4.1. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh. 15

1.4.2. Lợi ích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh. . 15

1.5. Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh trong

điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay. . 16

1.6. Nội dung của tiến trình hoạch định chiến lược. 17

1.6.1 Phân tích môi trường ngoại vi. 18

1.6.2 Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp. . 24

1.6.3. Xác định cơ hội và ra quyết định . 27

1.7. Thực hiện và kiểm soát chiến lược . 28

CHưƠNG II: PHÂN TÍCH CHIẾN LưỢC ĐÃ THỰC HIỆN TẠI

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THưƠNG TÍN – CHI NHÁNH HẢIPHÒNG. . 29

2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP SÀI GÕN THưƠNG TÍN. . 29

2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP SÀI

GÕN THưƠNG TÍN . . 292.1.2 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP SÀI

GÕN THưƠNG TÍN – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. 33

2.1.3. sơ đồ cơ cấu tổ chức. 35

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 35

2.1.5. Sản phẩm của chi nhánh. 37

2.1.6. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 49

2.1.6.1. Công tác huy động vốn: . 49

2.1.6.2. Công tác sử dụng vốn của Sacombank Hải Phòng. . 51

2.1.6.3. Kết quả hoạt động của Sacombank. 53

2.2. Công tác hoạch định chiến lược tại công ty. 56

2.2.1 Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược. 56

2.2.2 Chiến lược kinh doanh. . 57

2.3. Phân tích môi trường kinh doanh của chi nhánh. . 59

2.3.1. Môi trường kinh tế vĩ mô:. 59

2.3.2. Môi trường tác nghiệp. 67

2.33. Môi trường nội bộ. . 73

2.3.4. Phân tích ma trận SWOT của Sacombank. 78

CHưƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LưỢC KINH DOANH CHO NGÂN

HÀNG TMCP SÀI GÒN THưƠNG TÍN- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. 83

3.1. Tình hình phát triển kinh tế Hải Phòng đến năm 2025. 83

3.2. Xây dựng chiến lược phát triển cho Chi nhánh Sacombank Hải Phòng.84

3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LưỢC KINH

DOANH CHO NGÂN HÀNG SÀI GÕN THưƠNG TÍN- CHI NHÁNH HẢIPHÒNG. . 88

3.3.1. chiến lược liên kết. giữa Sacombank và Eximbank. 88

3.3.1.1. Khái quát về ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam. . 88

3.3.1.2. Sự cần thiết phải liên kết giữa Sacombank và Eximbank. 893.3.1.3. Các mô hình liên kết tiêu biểu và kinh nghiệm trong việc xây dựngmỗi mô hình. . 91

3.3.1.4. Mô hình liên kết cho Sacombank và Eximbank. . 94

3.3.2. giải pháp chiến lược:. 97

KẾT LUẬN . 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY