Đề tài Xây dựng bộ định dạng thương hiệu cho nhà hàng thức ăn nhanh Handy

MỤC LỤC Phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài2. Mục đích nghiên cứu3. Đối tượng nghiên cứu 3.1 Sản phẩm của Handy 3.2 Nhóm khách hàng của Handy4.Nhiệm vụ nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu và Phân tích (Research & Analysis) 5.2 Chiến lược (Strategy) 5.3 Thiết kế (Design) 5.4 Bảo hộ (Trademark protection) 5.5 Ứng dụng (Application) 5.6 Sản xuất dự án ( Implementation)Phần nội dungChương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.1 Tổng quan lịch sử của đề tài: 1.1.1 Lịch sử đề tài nghiên cứu 1.1.1.1 Lịch sử nguồn gốc hamburger 1.1.1.2 Lịch sử phát triển mô hình thức ăn nhanh 1.1.2 Hiện trạng đề tàiChương 2: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SÁNG TÁC2.1. Trình bày cách thức tổ chức sáng tác 2.1.1 Các giai đoạn tổ chức sáng tác2.2 Mô tả phương pháp và kỹ thuật thiết kế 2.2.1 Đề tài nghiên cứu 2.2.2 Hình thức thiết kếChương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC3.1. Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết3.2. Những kết quả sáng tạo cái mới3.3. Giá trị của những sáng tácKết luậnTài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

3.1 Sản phẩm của Handy

3.2 Nhóm khách hàng của Handy

4.Nhiệm vụ nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1 Nghiên cứu và Phân tích (Research & Analysis)

5.2 Chiến lược (Strategy)

5.3 Thiết kế (Design)

5.4 Bảo hộ (Trademark protection)

5.5 Ứng dụng (Application)

5.6 Sản xuất dự án ( Implementation)

Phần nội dung

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1 Tổng quan lịch sử của đề tài:

1.1.1 Lịch sử đề tài nghiên cứu

1.1.1.1 Lịch sử nguồn gốc hamburger

1.1.1.2 Lịch sử phát triển mô hình thức ăn nhanh

1.1.2 Hiện trạng đề tài

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SÁNG TÁC

2.1. Trình bày cách thức tổ chức sáng tác

2.1.1 Các giai đoạn tổ chức sáng tác

2.2 Mô tả phương pháp và kỹ thuật thiết kế

2.2.1 Đề tài nghiên cứu

2.2.2 Hình thức thiết kế

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC

3.1. Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết

3.2. Những kết quả sáng tạo cái mới

3.3. Giá trị của những sáng tác

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY