Đề tài Xây dựng bài kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương I: Tổng quan về phương pháp trắc nghiệm khách quan

I.1 Dại cương về phương pháp trắc nghiệm khách quan 4

I.1.1 Phân loại phương pháp trắc nghiệm 4

I.1.1.1 Phương pháp quan sát 5

I.1.1.2 Phương pháp vấn đáp 5

I.1.1.3 Phương pháp trắc nghiệm viết 5

I.1.2 Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 5

I.1.2.1 Câu mở (Opendended) 5

I.1.2.2 Câu điền khuyết (Supply items) 5

I.1.2.3 Loại câu đúng sai (true flase) 5

I.1.2.4 Loại câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple choice-MCQ) 6

I.1.3 Ưu điểm cơ bản của phương pháp trắc nghiệm khách quan với phương pháp tự luận 6

I.1.3.1 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá khách quan hơn các câu hỏi tự luận 7

I.1.3.2 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra được lượng học sinh lớn hơn câu hỏi tự luận trong một lần thi 7

I.1.3.3 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan ít chệch tủ hơn, ít may rủi hơn các câu dạng tự luận 8

I.2 Những yếu tố đặc trưng để đánh giá một bài kiểm tra hay bài thi bằng trắc nghiệm khách quan 8

I.2.1 Độ khó, độ phân biệt của một câu hoặc một bài trắc nghiệm 8

I.2.1.1 Độ khó của câu trắc nghiệm 8

I.2.1.2 Độ phân biệt của câu trắc nghiệm 9

I.2.2 Độ tin cậy và độ giá trị của một bài trắc nghiệm 10

I.2.2.1 Độ tin cậy của bài trắc nghiệm 10

I.2.2.2 Độ giá trị của bài trắc nghiệm 11

I.3 Các loại điểm trắc nghiệm 12

I.3.1 Điểm thô 12

I.3.2 Điểm tiêu chuẩn tuyệt đối 12

I.3.3 Điểm tương đối dựa vào phân bố chuẩn 13

I.3.4 Các loại điểm khác 14

I.3.4.1 Điểm trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá của ETS 14

I.3.4.2 Điểm trắc nghiệm trí thông minh 14

I.3.5 Thang điểm được sử dụng ở nước ta 14

I.4 Lý thuyết ứng đáp câu hỏi và mô hình Rasch 14

I.4.1 Lý thuyết ứng dụng câu hỏi 14

I.4.1.1 Khái niệm chung về lý thuyết đáp ứng câu hỏi 14

I.4.1.2 Các thao tác tiến hành để xây dựng thuyết ứng đáp câu hỏi 15

I.4.2 Mô hình Rasch 16

I.4.2.1 Giả thiết của Rasch về việc ứng đáp câu hỏi 16

I.4.2.2 Hàm ứng đáp câu hỏi theo Rasch 16

I.4.2.3 Ứng dụng của mô hình Rasch 17

Chương II : các bước xây dựng bài kiểm tra bằng TNKQ

II.1 Các bước xây dựng một bài kiểm tra bằng TNKQ 18

II.1.1 Phân tích nội dung và phác thảo bài trắc nghiệm 18

II.1.2 Viết lại câu hỏi trắc nghiệm 19

II.1.3 Duyệt lại câu hỏi trắc nghiệm 19

II.1.4 Lưu ý chung khi viết câu hỏi khách quan 20

II.2 Bản đặc trưng 2 chiều 21

II.2.1 Sơ lược về kiến thức chương trình hoá 10 21

II.2.1.1 Cấu trúc chương trình 21

II.2.1.1 Nội dung kiến thức 22

II.3 Phương pháp đánh giá bài trắc nghiệm 26

II.3.1 Các mức độ mục tiêu trong lĩnh vực nhận thức 26

II.3.2 Yêu cầu bài thi trắc nghiệm khách quan 29

II.3.2.1 Yêu cầu về nội dung 29

II.3.2.2 Yêu cầu về các mức kỹ năng 30

II.3.2.3 Yêu cầu về cách tổ chức để kiểm tra 31

Chương III: Phân tích kết quả nghiên cứu

III.1 Các bước tiến hành thí nghiệm 33

III.2 Phân tích kết quả thực tế 33

III.2.1. Kết quả chung 33

III.2.2. Phân tích câu trắc nghiệm 34

III.3. Xây dựng mô hình Rasch trên số liệu thực 37

III.3.1. Sự phù hợp của các câu hỏi 37

III.3.2. Sự phù hợp của các thí sinh 38

III.3.3. Phân bố khả năng trả lời đúng của thí sinh và độ khó của các câu hỏi 40

III.3.4 Phân tích kết quả từng câu hỏi 41

III.3.5. Sơ đồ biểu diễn năng lực và độ khó của các câu hỏi trên một thang đo 43

Chương IV: Kết luận

IV.1. Khoa học đo lường và đánh giá trong giáo dục trên thế giới và nước ta 47

IV.1.1. Trên thế giới 47

IV.1.2. Nước ta 47

IV.2. Giải pháp về phát triển phương hướng khoa học đo lường ở nước ta 48

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY